:

Hur använder man en Vollpipett?

Innehållsförteckning:

  1. Hur använder man en Vollpipett?
  2. När används Mätcylinder?
  3. Hur värmer man en lösning i ett provrör med hjälp av en brännare?
  4. Hur gör man en bra laboration?
  5. Vad är Mätbägare?
  6. Hur fungerar en bunsenbrännare?

Hur använder man en Vollpipett?

Vollpipett. Vollpipetterna finns i olika storlekar och används precis som mätpipetten för att föra över en noggrant bestämd volym vätska från en behållare till en annan.

När används Mätcylinder?

Mätglas, mätcylinder eller mensur, (från latinets mensura, vilket betyder "mått", "längdmått", "ytmått" eller "rymdmått") är ett kärl med gradering, vanligen i milliliter, för uppmätning av vätskevolymer. Mätglas används inom många olika former av laborativ verksamhet.

Hur värmer man en lösning i ett provrör med hjälp av en brännare?

* Uppvärmning ska alltid ske försiktigt särskilt när den sker i provrör. Bara 1/3 av provröret får vara fyllt för att minimera risken för olyckor. och den varma vätskan sprutar ut ur röret. Du skulle föra provröret fram och tillbaka i lågan - på så vis ser du till att vätskan värms jämnt.

Hur gör man en bra laboration?

Generellt innehåller en labbrapport därefter 4 underrubriker: Inledning, Metod, Resultat samt Diskussion.

  1. Inledning. Syftet med laborationen. ...
  2. Metod. Metoden (hur man utförde experimentet) ska beskrivas så tydligt att en läsare ska kunna göra en identisk laboration. ...
  3. Resultat. ...
  4. Diskussion, slutsats.

Vad är Mätbägare?

En fet olja som utvinns ur macadaminötter.

Hur fungerar en bunsenbrännare?

Bunsenbrännaren är baserad på "Venturieffekten", vilken säger att när en vätska (eller gas) rör sig genom en avsmalnande mynning så ökar dess hastighet samtidigt som dess tryck minskas. Detta medger att när vätskan (eller gasen) rör sig genom mynningen, kan den dra annan vätska (eller gas) från ett sidorör.