:

Hur fungerar appen Waze?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar appen Waze?
  2. Hur bra är Waze?
  3. Hur stänger man av Waze?
  4. Vart är polisen app?
  5. Hur mycket surf går åt till GPS?
  6. Varför WAZE?

Hur fungerar appen Waze?

Hur fungerar Waze? Waze använder sina egna kartor från sina kartredigerare och applicerar lager med användarinformation överst från Waze-communityt. Detta gör att Waze kan ge dig korrekt och uppdaterad information om vägförhållanden, fartkameror, vägarbeten och trafik.

Hur bra är Waze?

När det kommer till gränssnitten, alltså hur man hanterar apparna, finns stora skillnader. CoPilot kräver orimligt många klick för att söka reda på målet och starta resan medan Waze är så pass enkel och tydlig att den fungerar även på små skärmar.

Hur stänger man av Waze?

Vill du stänga av app:en helt så tryck två gånger på hem-knappen och sen dra fönstret för SJ-appen upp över fönstret så det försvinner.

Vart är polisen app?

Med "Polis detektor" - programmet kan du markera platsen för hastighetskameror och polispatruller på kartan, samt se deras läge markerad av andra användare av programmet.

Hur mycket surf går åt till GPS?

GPS i sig förbrukar ingen datatrafik men det beror lite på din telefon med. Det som kan förbruka datatrafik är när du får information om vilka sateliter du ska använda dig utav. A-GPS är det som finns i de flesta mobilerna samt andra system för oss "dödliga".

Varför WAZE?

Som användare av Waze går det att rätta kartorna om du upptäcker att en gata till exempel är avstängd på grund av ett vägarbete. Det går även att lägga till exempelvis fartkameror. De här engagemanget från användarna gör att Waze är den kanske mest uppdaterade navigeringsappen som finns.