:

Hur fungerar en drake?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar en drake?
  2. Var kommer drakarna ifrån?
  3. Vad sprutar draken?
  4. Vad äter drakar?
  5. Vad symboliserar en kinesisk drake?
  6. Vad står kinesiska draken för?

Hur fungerar en drake?

En drake är ett segel som lyfter i vinden och hålls emot med en lina. Draken flyger genom att luft trycker på drakens undersida.

Var kommer drakarna ifrån?

Uppkomst. Det är inte helt klart när eller var berättelsen om draken först uppstod, men de stora, flygande reptilerna beskrevs redan hos de gamla grekerna och sumererna. Under historiens gång har drakar betraktats som både användbara och skyddande, andra gånger skadliga och farliga.

Vad sprutar draken?

Västerländska drakar Vidare är den västerländska draken uppdelad i två typer: dels en heraldisk med vingar och som sprutar eld, dels en utan vingar i form av en väldig orm som har giftig andedräkt och oftast håller till i havet.

Vad äter drakar?

Vad äter egentligen en Drake? Drakar beskrivs vanligtvis som köttätare, vilket innebär att de äter kött. Ibland är drakar allätare, vilket innebär att de äter både växter och djur. Och sällan finns det växtätande drakar som bara äter växter.

Vad symboliserar en kinesisk drake?

Kina, Ming-dynastin, Jiajing-perioden (1522-66). I den österländska kulturen förekommer drakar ofta inom mytologi, religion, konst och kultur. Den österländska draken är enligt traditionen god och välvillig. Den är en symbol för visdom, makt, lycka och harmoni, draken har ofta en pärla, vari dess makt ligger.

Vad står kinesiska draken för?

Myten om den kinesiska draken har fun n i t s i tusentals år i Kina. Den skiljer sig en del från den västerländska draken och är ett vänligt väsen som är starkt förknippad med vatten. Det det att den kan styra över stormar, regn och översvämningar.