:

Vad är Gränsrör?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Gränsrör?
  2. Var hittar jag Förrättningskarta?
  3. Var kan man se sina pantbrev?
  4. Vad är en Registerfastighet?
  5. Hur ser en Förrättningskarta ut?

Vad är Gränsrör?

Rör som slagits ner i marken är idag det vanligast förekommande gränsmärket. Det förekommer även hål eller dubb i sten eller berg (ibland omgivet av en huggen fyrkant), trästolpar (i myrmarker) och rör som fästs i sten eller berg eller gjutits fast i cement.

Var hittar jag Förrättningskarta?

Förrättningskartan kommer du åt via Min Fastighet på Lantmäteriet. Nedan ser du ett exempel på en förrättningskarta. En förrättningskarta, det juridiskt giltiga dokumentet som visar var fastighetsgränsen går.

Var kan man se sina pantbrev?

I e-tjänsten kan du som har e-legitimation gratis se detaljerad information om din egen fastighet, till exempel tomtkarta (om sådan finns inskannad), areal, gränser, inteckningar och taxeringsvärde.

Vad är en Registerfastighet?

Med en fastighet avses här i första hand en enhet i fastighetsregistret – en registerfastighet. Det innefattar s.k. traditionella fastigheter och tredimensionella fastigheter, liksom vissa äldre rättsinstitut som vattenverk på annans mark.

Hur ser en Förrättningskarta ut?

En förrättningskarta upprättas i samband med att fastigheten bildas eller då fastigheten på något sätt regleras genom lantmäteriförrättning. Kartan innehåller information om fastighetsgränser, sidlängder, areal samt vilken typ av gränsmarkeringar som finns. Kartan innehåller oftast även en teknisk beskrivning.