:

Varför ordnades tornerspel?

Innehållsförteckning:

  1. Varför ordnades tornerspel?
  2. Vad är Riddaridealet?
  3. Vad gjorde en väpnare?
  4. Var gick Sveriges södra gräns under medeltiden?
  5. Vilka var riddare på medeltiden?

Varför ordnades tornerspel?

Det fanns flera olika orsaker till att riddare utsatte sig för riskerna med tornerspel. Dels som underhållning och träning mellan krigen, dels som ekonomisk inkomstkälla, men tornerspelen var också en möjlighet till att stiga i ära och anseende, och i vissa fall det motsatta könets gunst.

Vad är Riddaridealet?

Riddaridealet stod nästan alltid mycket långt från riddarverkligheten. Ögonblicksbilder som denna från svensk senmedeltid är allt annat än originella. Under 1400-talet blomstrade riddarväsendet i hela världsdelen. Det var kutym att stora ceremonier, såsom kungliga kröningar, åtföljdes av riddarslag.

Vad gjorde en väpnare?

Tonåringen blev väpnare med ansvar för att sköta riddarens häst och utrustning. Han skulle hjälpa riddaren ta på rustningen och kunna försvara sig på slagfältet. Därför intensifierades stridsträningen. Efter sju år som väpnare dubbades lärlingen till riddare, om hans ekonomi tillät det.

Var gick Sveriges södra gräns under medeltiden?

Senare fick de namnet adel. 9. Var gick Sveriges södra gräns under medeltiden? Svar: Gränsen gick söder om Småland.

Vilka var riddare på medeltiden?

Med riddare menas vanligen den del av adeln som tjänstgjorde som krigare till häst under andra halvan av medeltiden från 1000-talet och framåt.