:

Hur går en knäoperation till?

Innehållsförteckning:

  1. Hur går en knäoperation till?
  2. Hur skadar man menisken?
  3. Vad är ett knä?
  4. Hur går ett byte av knäled till?
  5. Hur lång tid tar knäoperation?
  6. Vad kan man göra efter Knäprotesoperation?

Hur går en knäoperation till?

Ingreppet görs i allmänhet under ryggbedövning, under vilken patienten antingen är vaken eller, efter önskan, i lätt sömn. Vid operationen ersätts den skadade ledytan med en protes som förankras med bencement. Operationen tar normalt 1–2 timmar. Såret i huden sluts med metallclips.

Hur skadar man menisken?

Traumatisk/Akut meniskskada: Kraftigt vridvåld eller våld mot knäet orsakar oftast de akuta meniskskador man ser hos yngre personer. De kan uppstå i samband med en idrottsolycka, t. ex. vid tacklingar i fotboll eller kraftiga vridrörelser i basket eller skidåkning.

Vad är ett knä?

Knäet är kroppens största led men också en av de mest känsliga. Leden är nämligen uppbyggd av flera komponenter som gör den mottaglig för skador. De fyra främsta komponenterna, som tillsammans utgör knäets anatomi, är skelettben, brosk, ledband och menisker. Runt knäleden finns en ledkapsel och sedan muskler.

Hur går ett byte av knäled till?

En del av alla personer som får knäledsartros behöver så småningom opereras med en konstgjord knäled, så kallad knäplastik. Man ersätter då ledytorna med delar av plast och metall. Operationen leder, för de allra flesta, till att smärta och värk efter hand reduceras eller upphör samt att gångförmågan förbättras.

Hur lång tid tar knäoperation?

Narkosläkaren kommer se till att inte patienten upplever något obehag under operationen, vilket tar cirka 90 minuter. Efter operation ligger du några timmar på uppvakningsavdelning där du också förväntas komma upp och stå, rehabilitering startar redan där.

Vad kan man göra efter Knäprotesoperation?

Knät kan svullna upp och kännas varmt efter träningen, vilket är helt normalt. Ibland kan kyla lindra symtomen. Det är viktigt att du fortsätter med träningsprogrammet hemma och försöka komma ut och gå promenader. Börja med korta promenader och öka längden när det känns och fungerar bra.