:

Hur ska du agera om det brinner i en tv eller dator?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ska du agera om det brinner i en tv eller dator?
  2. Vad gör vi om det börjar brinna?
  3. Vad gör en brandman för barn?
  4. Kan kyl och frys börja brinna?
  5. Vad gör man om det börjar brinna på ett äldreboende?

Hur ska du agera om det brinner i en tv eller dator?

Trots detta så kan det uppstå en brand....Brand i TV och annan elektronik

  1. Dra ut kontakten.
  2. Kväv branden med exempelvis en matta eller häll på vatten.
  3. Om möjligt försök att få ut apparaten i det fria, exempelvis på balkongen.
  4. Ring 112 för att räddningstjänsten ska komma och göra en efterkontroll.

Vad gör vi om det börjar brinna?

Om det börjar brinna Utrym lokalen omedelbart och varna andra. Larma 112. Om det går – försök att släcka – men ta inga onödiga risker.

Vad gör en brandman för barn?

Vi hjälper till när en olycka har hänt. Det kan ha börjat brinna, kanske någon har krockat i trafiken eller håller på att drunkna. När du ringer 112 går det ett larm till oss. Då rycker vi ut med våra brandbilar.

Kan kyl och frys börja brinna?

Brand kan uppstå bakom kyl och frys genom att det ansamlas damm på kompressorer och kylslingor som täpper för luftcirkulationen, och det kan räcka med värmen från kompressorn för att det ska antändas. Även isoleringsmaterialet i kyl- och frysskåpet, oftast någon typ av cellplast, kan antändas.

Vad gör man om det börjar brinna på ett äldreboende?

Rädda – Varna – Larma – Släck Om det skulle börja brinna är det lätt att få panik. Rädda – Varna – Larma – Släck är en grundregel om olyckan skulle vara framme. Naturligtvis är ingen brand den andra lik och det beror på omständig-heterna hur du ska handla i varje enskilt fall.