:

När har man vunnit i schack?

Innehållsförteckning:

 1. När har man vunnit i schack?
 2. Hur står pjäserna i schack?
 3. Hur får man gå med hästen i schack?
 4. Får löparen gå bakåt i schack?
 5. Vilken pjäs kallas springare?
 6. Why are there no vultures in India?
 7. What is the conservation status of vultures?
 8. Are vultures obligate scavengers?
 9. Do vultures pee on themselves?

När har man vunnit i schack?

Spelet går ut på att ställa motståndarens kung schackmatt. Detta innebär att man hotar motståndarens kung samtidigt som den inte kan undkomma hotet på något sätt, och då har man vunnit.

Hur står pjäserna i schack?

Tornen placeras i hörnen på den första raden, sedan ställs springarna bredvid dem, följt av löparna, och till sist kommer damen och kungen. Damen står alltid på den ruta som matchar hennes färg (vit dam på vit ruta, svart dam på svart ruta). Att ställa upp pjäserna i början av partiet är väldigt enkelt.

Hur får man gå med hästen i schack?

Placering och rörelsemönster Springaren kan antingen flyttas två steg uppåt eller nedåt på schackbrädet, och sedan ett steg höger eller vänster, eller först två steg åt höger eller vänster och sedan ett steg uppåt eller nedåt (alltså i form av bokstaven L).

Får löparen gå bakåt i schack?

Löpare. Löparen flyttas i en rak linje diagonalt över brädet. Den kan flyttas så många rutor som önskas, till den når brädets kant eller en annan pjäs. Löparen kan inte hoppa över andra pjäser.

Vilken pjäs kallas springare?

Springaren är den mest speciella pjäsen i schack, då den har en flexibilitet som gör den till en stark pjäs. Springaren är den enda pjäsen på brädet som kan hoppa över andra pjäser. Springaren rör sig två rutor horisontellt eller vertikalt, och därefter ytterligare en ruta i rät vinkel.

Why are there no vultures in India?

 • Vultures in south Asia, mainly in India and Nepal, have declined dramatically since the early 1990s. It has been found that this decline was caused by residues of the veterinary drug Diclofenac in animal carcasses. The government of India has taken very late cognizance of this fact and has banned the drug for animals.

What is the conservation status of vultures?

 • The conservation status of vultures is of particular concern to humans. For example, the decline of vulture populations can lead to increased disease transmission and resource damage, through increased populations of disease vector and pest animal populations that scavenge carcasses opportunistically.

Are vultures obligate scavengers?

 • Outside of the oceans, vultures are the only known obligate scavengers. They rarely attack healthy animals, but may kill the wounded or sick. When a carcass has too thick a hide for its beak to open, it waits for a larger scavenger to eat first.

Do vultures pee on themselves?

 • Vultures also use urine as a way to keep themselves cool by urinating on themselves. A group of vultures is called a kettle, committee or wake. The term kettle refers to vultures in flight, while committee refers to vultures resting on the ground or in trees.