:

Vilket hormon reglerar njurarnas sekretion av kalium?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket hormon reglerar njurarnas sekretion av kalium?
 2. Var sker sekretion?
 3. Hur lång tid tar det för vätska att bli urin?
 4. Hur fungerar njurar och urinvägar?
 5. Vad är njurarnas viktigaste uppgift?
 6. Hur lång är en njure?
 7. Hur lång är njurbäckenet?

Vilket hormon reglerar njurarnas sekretion av kalium?

Aldosteron utsöndras från binjurebarkens yttre skikt som svar på höjda plasmanivåer av angiotensin samt stimulering från sympatiska nervsystemet. Förhållandet mellan natrium- och kalium-joner i blodet påverkar också utsöndringen av aldosteron.

Var sker sekretion?

Njurarna renar blodet från ämnen som inte behövs i kroppen. Sådana ämnen kallas restprodukter. I njurarna bildas urin och restprodukterna lämnar kroppen med urinen. Njurarna är också viktiga för att reglera vattenbalansen, saltbalansen och blodtrycket i kroppen.

Hur lång tid tar det för vätska att bli urin?

Kisspauser bör lämpligen inplaceras en halv till en timme efter det man druckit. Så lång tid tar det innan njurarna bildat urin och återställt vätskebalansen i kroppen.

Hur fungerar njurar och urinvägar?

 • Så fungerar njurar och urinvägar. Njurarna renar blodet från ämnen som inte behövs i kroppen. Sådana ämnen kallas restprodukter. I njurarna bildas urin och restprodukterna lämnar kroppen med urinen. Njurarna är också viktiga för att reglera vattenbalansen, saltbalansen och blodtrycket i kroppen.

Vad är njurarnas viktigaste uppgift?

 • Njurarnas viktigaste uppgift är att rena kroppen från olika ämnen. Urinämne och gallfärgämnen är exempel på ämnen som kroppen gör sig av med genom urinen. Njurarna är även viktiga för flera andra funktioner i kroppen: De reglerar saltbalansen och vattenbalansen.

Hur lång är en njure?

 • Njurarna ligger på var sin sida om ryggraden, lite ovanför navelns nivå. Varje njure är formad som en böna. En njure är 10–12 centimeter lång. Njuren består av barken, märgen och njurbäckenet

Hur lång är njurbäckenet?

 • Njurarna ligger på var sin sida om ryggraden, lite ovanför navelns nivå. Varje njure är formad som en böna. En njure är 10–12 centimeter lång. Njuren består av barken, märgen och njurbäckenet. Njurarna omges av tjock, stram bindväv och mycket skyddande fett.