:

Vad är Brain Injury?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Brain Injury?
 2. Vad är Kontusionsblödning?
 3. Vad kan orsaka hjärnskada?
 4. Vad kännetecknar en subduralblödning?
 5. How can a traumatic brain injury (TBI) affect a student?
 6. What is TBI in special education law?
 7. Where can I find more information about Brain Injury Prevention?
 8. What happens when a friend suffers a brain injury?

Vad är Brain Injury?

De vanligaste orsakerna till Traumatiska hjärnskador (Traumatic Brain Injury; TBI) är fallolyckor, följt av trafikolyckor och misshandel1. Män är överrepresenterade och drabbas i 75 % av fallen. Åldrarna < 30 år är överrepresenterade och 24-54 % av fallen är alkoholpåverkade2. Utöver detta tillkommer andra droger.

Vad är Kontusionsblödning?

Kontusionsblödning - blödning inne i själva hjärnvävnaden. Allvarlighetsgraden beror på var blödningen sitter och framförallt på hur stor den är.

Vad kan orsaka hjärnskada?

De vanligaste orsakerna är trafikolyckor, fallolyckor och misshandel. Skadan orsakar tryck mot eller slitning av hjärnvävnaden, en så kallad primär skada. Den kan också orsakas av skador på hjärnans blodkärl med blödningar som följd.

Vad kännetecknar en subduralblödning?

En subduralblödning är en blödning mellan hjärnan och skallbenet. Du kan få en sådan blödning efter ett slag mot huvudet. Blodet som samlas under skallbenet trycker mot hjärnan och kan leda till att du blir trött eller medvetslös. Ett annat ord för subduralblödning är subduralhematom.

How can a traumatic brain injury (TBI) affect a student?

 • A traumatic brain injury can also change how a student learns and acts in school. The term TBI is used for head injuries that can cause changes in one or more areas, such as:

What is TBI in special education law?

 • (The exact definition of TBI, according to special education law, is given below.) This injury can change how the person acts, moves, and thinks. A traumatic brain injury can also change how a student learns and acts in school. The term TBI is used for head injuries that can cause changes in one or more areas, such as:

Where can I find more information about Brain Injury Prevention?

 • National Brain Injury Information Center: 1.800. (brain injury information only) Information available in English and Spanish. Information in English, Spanish, Chinese, Korean, and Vietnamese. 1 | National Center for Injury Prevention and Control. (2012).

What happens when a friend suffers a brain injury?

 • When a friend suffers a brain injury, peers often struggle with the same emotions that parents and family members experience, including guilt, fear, anger, sorrow, and concern. Your family will need to decide which peers need to know what and who will be the one to share this information with them.