:

Hur många barn går i skolan i Mali?

Innehållsförteckning:

 1. Hur många barn går i skolan i Mali?
 2. Vilket språk talar man i Mali?
 3. Hur är det i Mali?
 4. Var ligger landet Mali?
 5. Hur ser framtiden ut för Mali?
 6. Vad gör Sverige i Mali?
 7. Hur många har dött i Mali?
 8. Är det krig i Mali?
 9. Vilka länder gränsar till Mali?
 10. Vad heter en person från Mali?
 11. Hur ser konflikten i Mali ut idag?
 12. Varför har Sverige soldater i Mali?
 13. Vilka är de största språken i Afrika?

Hur många barn går i skolan i Mali?

Utbildningsnivån i Mali är låg och analfabetismen är utbredd. Officiellt råder nioårig skolplikt från sju års ålder, men i verkligheten börjar bara sex av tio barn i skolan. Det är en av de lägsta siffrorna bland världens länder.

Vilket språk talar man i Mali?

FrenchMali / Official language

Hur är det i Mali?

Det allmänna säkerhetsläget i Mali är instabilt och har försämrats över tid. I augusti 2020 genomfördes en statskupp, följt av ytterligare en kupp i maj 2021. Landet leds för närvarande av en militärjunta. Övergången till civilt styre drar ut på tiden.

Var ligger landet Mali?

Mali ligger i Västafrika och är till ytan nästan tre gånger så stort som Sverige. Landet saknar kust och omges av sju grannländer. Mali består till största delen av öken och halvöken. Klimatet är hett och torrt i hela landet.

Hur ser framtiden ut för Mali?

En av tre malier beräknas vara i behov av humanitärt stöd 2022, cirka 7,5 miljoner människor 2022. Människor kämpar för att få tillgång till mat, vatten, hälsovård, utbildning och skydd. Kvinnor och barn är särskilt utsatta. Nära 2 miljoner människor beräknas komma att lida av akut matbrist sommaren 2022.

Vad gör Sverige i Mali?

Sverige har i dag cirka 220 soldater inom den FN-ledda Minusma-insatsen i Mali. Förutom denna insats bidrar Sverige med åtta soldater till EU-träningsinsatsen EUTM Mali. Vidare har Sverige fram till nyligen bidragit med cirka 150 soldater till den franskledda multinationella specialförbandsinsatsen Task Force Takuba.

Hur många har dött i Mali?

Sammanlagt dödades 28 personer i fientliga attacker mot FN-ledda fredsuppdrag runt om i världen år 2019. Det är en person mer än året innan. Av de som dödades var 23 militärer och poliser.

Är det krig i Mali?

Under de 60 år som Mali varit självständigt har landet präglats av inre stridigheter. Vad är bakgrunden?

Vilka länder gränsar till Mali?

Mali, som är det sjunde största landet i Afrika, gränsar till Algeriet i norr, Niger i öst, Burkina Faso och Elfenbenskusten i söder, Guinea i sydväst och Senegal och Mauretanien i väst.

Vad heter en person från Mali?

I Mali finns följande etniska grupper: mande 50 % (bambara, malinke, soninke), fulani 17 %, voltaiska folk 12 %, songhai 6 %, tuareger och morer 10 % medan övriga utgör 5 %. Bambara är den största gruppen och livnär sig främst på jordbruk i landets sydvästra del och är till 70 % muslimer.

Hur ser konflikten i Mali ut idag?

Underliggande orsaker och drivkrafter i konflikten Orsakerna till konflikten har till stor del att göra med att staten i Mali är svag och saknar legitimitet, särskilt bland befolkningen i de nordöstra delarna av landet. Missnöje och maktvakuum har lett till uppror vilket i sin tur skapat ytterligare problem.

Varför har Sverige soldater i Mali?

Styrkans huvudsakliga uppgift är att samla underrättelser åt FN i regionen Timbuktu i norra Mali.

Vilka är de största språken i Afrika?

Några av de mest utbredda afroasiatiska språken i Afrika är arabiska (semitiskt), amhariska (semitiskt), oromo (kushitiskt) och hausa (tchadspråk). Av världens nu levande språkfamiljer har den afroasiatiska den längsta skriftliga historien, eftersom både egyptiska och akkadiska tillhör familjen.