:

Hur får man en CMV infektion?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får man en CMV infektion?
  2. Hur vanligt är CMV?
  3. Vad innebär kongenital infektion?
  4. Vilka virus kan lägga sig latent?
  5. Vad är encefalit?
  6. Hur blir man av med körtelfeber?
  7. Kan Covidvaccin skada foster?
  8. Måste man vara hemma om man har körtelfeber?

Hur får man en CMV infektion?

Smittspridning sker i regel genom nära slemhinnekontakt, eftersom virus utsöndras via urin, saliv, bröstmjölk, slidsekret och sädesvätska. CMV-smitta är också ett vanligt problem vid blodtransfusioner och transplantationer.

Hur vanligt är CMV?

Om det nyfödda barnet drabbas av en CMV-infektion är det däremot inte någon fara för funktionsnedsättningar. Det är endast då infektionen överförs under graviditet som den kan utgöra en risk för skador och sjukdom hos barnet. I studier har man sett att cirka 40% av alla barn smittas under det första levnadsåret.

Vad innebär kongenital infektion?

Det kongenitalt infekterade barnet kan ha allmänna symtom med feber, matningssvårigheter, ett ofta makulopapulöst utslag, leverpåverkan och lymfkörtelsvullnad. Infektion senare under graviditeten överförs ofta utan att ge symtom. Senare i livet kan dock korioretiniter med synnedsättning ev blindhet utvecklas.

Vilka virus kan lägga sig latent?

CMV smittar framför allt via kontaktsmitta, oftast krävs nära och tät kontakt då viruset har svårt att överleva utanför kroppen [1]. CMV kan även överföras via transfusioner eller vid transplantation. Virus kan utsöndras under lång tid (veckor - månader) för att sedan lägga sig latent i kroppen.

Vad är encefalit?

I hålrummet mellan huvudets skallben och hjärnan finns de så kallade hjärnhinnorna. De blir inflammerade om du får hjärnhinneinflammation, som också kallas meningit. Hjärninflammation gör att själva hjärnvävnaden blir inflammerad. Sjukdomen som också kallas encefalit kan även göra att hjärnhinnorna blir inflammerade.

Hur blir man av med körtelfeber?

Behandling. Körtelfeber orsakas av ett virus och kan inte behandlas med antibiotika. Du kan få en infektion med streptokocker samtidigt som du har körtelfeber. Då får du behandling med antibiotika.

Kan Covidvaccin skada foster?

Det finns inget som tyder på att en vaccination under graviditeten påverkar den gravida eller fostret negativt. Här kan du som är gravid läsa mer om vaccinationen mot covid-19. De flesta som blir sjuka i covid-19 får milda sjukdomssymtom och behöver inte söka vård.

Måste man vara hemma om man har körtelfeber?

Behandling vid körtelfeber Du kan lindra smärta med receptfria läkemedel, vila och dricka mycket vätska. I sällsynta fall blir infektionen så svår att du behöver vård på sjukhus, till exempel om du har hög feber, allmänpåverkan och har svårt att få i dig vätska och näring.