:

Hur gör man en egen QR kod?

Innehållsförteckning:

  1. Hur gör man en egen QR kod?
  2. Hur skriva ut QR kod?
  3. Hur skriver man ut en Swish QR-kod?
  4. Hur skriver man ut QR-kod till Swish?
  5. Kan en QR kod bli för gammal?
  6. Hur laddar man ner QR-kod?
  7. Hur skriver man ut Swish?

Hur gör man en egen QR kod?

Genom att ha en sträng exempelvis url som man vill göra en QR-kod av så omvandlar man strängen/urlen till ett mönster som motsvarar denna url. QR-koden kan skapas på en mängd sätt men det enklaste är att använda någon av de sajter som genererar QR-koder med automatik, exempelvis www.skapaqrkod.nu.

Hur skriva ut QR kod?

Utskrift av QR-koder eller streckkoder

  1. Anslut ett USB-minne till din dator.
  2. Öppna Notepad och skriv in den textsträng du vill visa när QR-koden eller streckkoden skannas. ...
  3. När du är klar med indata väljer du [File (Arkiv)] - [Save as (Spara som)] och klickar på USB-minnet.

Hur skriver man ut en Swish QR-kod?

Hur skriver man ut QR-kod till Swish?

Kan en QR kod bli för gammal?

Hur laddar man ner QR-kod?

Hur skriver man ut Swish?