:

Hur gör man hjärt och lungräddning på barn?

Innehållsförteckning:

  1. Hur gör man hjärt och lungräddning på barn?
  2. Kan man använda hjärtstartare på barn?
  3. Hur gör du hjärt lungräddning på barn under 1 år?
  4. Vilka är de vanligaste orsakerna till andningsstopp?
  5. När kan man inte använda hjärtstartare?
  6. När ska man inte använda defibrillator?
  7. Varför får barn hjärtstopp?
  8. Varför får unga hjärtstopp?

Hur gör man hjärt och lungräddning på barn?

Starta med 15 bröstkompressioner följt av 2 inblåsningar. Om barnet ser vuxen ut kan vuxen-HLR teknik användas (30:2). Överväg att starta med 5 inblåsningar. Om livräddaren inte har övat barn-HLR, larma 112 och starta HLR med omväxlande 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar (30:2).

Kan man använda hjärtstartare på barn?

Hjärtstartare: Finns en hjärtstartare tillgänglig kan denna användas men detta får inte fördröja start av hjärt- lungräddning. Till barn mellan 1 och 8 år bör man använda särskilda barnelektroder eller ett särskilt barnläge. Finns inte detta till hands kan man använda vuxenelektroder eller vuxenläge.

Hur gör du hjärt lungräddning på barn under 1 år?

Om barnet inte visar livstecken: Växla mellan 15 bröstkompressioner och 2 inblåsningar

  1. Barnet ska ligga på rygg på ett hårt underlag om möjligt.
  2. Om barnet är yngre än ett år ska du placera pekfinger och långfinger mitt på bröstkorgen, på nedre halvan av bröstbenet.

Vilka är de vanligaste orsakerna till andningsstopp?

Andningsstopp kan bland annat bero på ett kraftigt astmaanfall eller på att något har fastnat i halsen, exempelvis en matbit. Hjärtat och andningen kan också sluta fungera vid drunkning, förgiftning, överdosering av läkemedel eller en kraftig elektrisk stöt.

När kan man inte använda hjärtstartare?

De flesta hjärtstartare fungerar på liknande sätt och är säkra att använda. Du kan inte ge en strömstöt till någon som inte har ett hjärtstopp. Det är bara med en hjärtstartare som man med hjälp av en elchock kan bryta det elektriska kaos som hjärtat befinner sig i de första minuterna då man drabbas av ett hjärtstopp.

När ska man inte använda defibrillator?

När fungerar defibrillering? För att ett hjärtstopp ska vara behandlingsbart med defibrillering krävs att hjärtat fortfarande är aktivt, att hjärtat flimrar. Ungefär 85 % av alla hjärtstopp har detta tillstånd. I samtliga fall blir den drabbade personen medvetslös.

Varför får barn hjärtstopp?

Den bakomliggande orsaken till hjärtstopp hos barn beror främst på en påverkan på andningsfunktionen och/eller luftvägen med syrebrist, hypoxi som följd. Försämrad syresättning och nedsatt förmåga att ventilera ut koldioxid försämrar hjärtats funktion med sjunkande puls som följd och övergår obehandlat till hjärtstopp.

Varför får unga hjärtstopp?

Det är mycket ovanligt, men det händer att idrottande barn och ungdomar plötsligt får hjärtstopp. Det beror oftast på någon allvarlig ärftlig sjukdom i hjärtat som inte har upptäckts tidigare. En liten del av dessa plötsliga hjärtstopp orsakas av akut hjärtmuskelinflammation.