:

Hur sker sekretion?

Innehållsförteckning:

  1. Hur sker sekretion?
  2. Varför får man urinblåsecancer?
  3. Vad är njurarnas viktigaste uppgift?
  4. Hur fungerar njurar och urinvägar?
  5. Hur lång är en njure?
  6. Hur renar njurarna blodet?

Hur sker sekretion?

Njurarna renar blodet från ämnen som inte behövs i kroppen. Sådana ämnen kallas restprodukter. I njurarna bildas urin och restprodukterna lämnar kroppen med urinen. Njurarna är också viktiga för att reglera vattenbalansen, saltbalansen och blodtrycket i kroppen.

Varför får man urinblåsecancer?

Förmodligen är det cancerframkallande restprodukter i urinen som skadar urinblåsans slemhinna, så att följden efter många år kan bli cancer. Både livsstil och miljö påverkar risken att få urinblåsecancer. Urinblåsecancer kan ibland vara ärftlig. Rökning är orsaken hos ungefär hälften av alla som får urinblåsecancer.

Vad är njurarnas viktigaste uppgift?

  • Njurarnas viktigaste uppgift är att rena kroppen från olika ämnen. Urinämne och gallfärgämnen är exempel på ämnen som kroppen gör sig av med genom urinen. Njurarna är även viktiga för flera andra funktioner i kroppen: De reglerar saltbalansen och vattenbalansen.

Hur fungerar njurar och urinvägar?

  • Så fungerar njurar och urinvägar. Njurarna renar blodet från ämnen som inte behövs i kroppen. Sådana ämnen kallas restprodukter. I njurarna bildas urin och restprodukterna lämnar kroppen med urinen. Njurarna är också viktiga för att reglera vattenbalansen, saltbalansen och blodtrycket i kroppen.

Hur lång är en njure?

  • Njurarna ligger på var sin sida om ryggraden, lite ovanför navelns nivå. Varje njure är formad som en böna. En njure är 10–12 centimeter lång. Njuren består av barken, märgen och njurbäckenet

Hur renar njurarna blodet?

  • Njurarna renar blodet från ämnen som inte behövs i kroppen. Sådana ämnen kallas restprodukter. I njurarna bildas urin och restprodukterna lämnar kroppen med urinen. Njurarna är också viktiga för att reglera vattenbalansen, saltbalansen och blodtrycket i kroppen.