:

Varför börjar ungdomar med tobak?

Innehållsförteckning:

  1. Varför börjar ungdomar med tobak?
  2. Hur tillverkar man tobak?
  3. Varför vill man ha tobak?
  4. Varför börjar ungdomar snusa?
  5. Vilka länder producerar mest tobak?

Varför börjar ungdomar med tobak?

Grupptryck, kompisars bruk och en stark önskan om att passa in är alltjämt de främsta anledningarna till att unga i dag börjar röka. Var tredje gymnasieungdom använder tobak av något slag och det är viktigt att försöka förstå varför så många unga årligen luras in i ett livsfarligt tobaksbruk.

Hur tillverkar man tobak?

Tobak är en ettårig gröda, som odlas på samma sätt som andra jordbruksprodukter. Fröna sås i växthus eller drivbänkar för att förebygga insektsattacker, och planteras sedan ut på fälten. Skörden sker för hand, eller vanligtvis mekaniskt.

Varför vill man ha tobak?

I hjärnan gör nikotinet så att du känner en belöningskänsla, du kan få minskad aptit, känna dig piggare, men minne och inlärning påverkas också. När nikotinet når hjärnan aktiveras de så kallade nikotinreceptorerna och signalsubstansen dopamin utsöndras i hjärnan.

Varför börjar ungdomar snusa?

lust att testa, nyfikenhet och press från kompisarna. Alla ungdomar har inte tillräcklig information om de skad- or som snus orsakar. Ungdomarna vet kanske inte att både cigaretter och snus är tobaksprodukter och farliga för hälsan. Båda innehåller nikotin, som orsakar beroende och sjukdo- mar.

Vilka länder producerar mest tobak?

I Zimbabwe odlas tobak på 79917 hektar och världens största tobaksproducent, Kina, använder över en miljon hektar för tobaksodling.