:

Var sitter struplocket?

Innehållsförteckning:

  1. Var sitter struplocket?
  2. Vad är Hib virus?
  3. Hur känns Struplocksinflammation?
  4. Hur känns strupcancer?
  5. Varför ingår Hib i vaccinationsprogrammet?
  6. Hur ska friska halsmandlar se ut?

Var sitter struplocket?

Struplocket lägger sig som ett skydd över struphuvudet när du sväljer. Det hindrar maten från att komma i fel strupe, det vill säga att komma ner i luftstrupen istället för i matstrupen. På insidan är struphuvudet täckt av samma typ av slemhinna som finns i näsan, bihålorna och svalgets översta del.

Vad är Hib virus?

Haemophilus influenzae typ b är en bakterie som kan orsaka olika infektioner i de övre luftvägarna, till exempel bihåle-, öron- och lunginflammation. Den kan också ge upphov till allvarliga invasiva infektioner såsom hjärnhinneinflammation (meningit) och blodförgiftning (sepsis), särskilt hos barn under fem år.

Hur känns Struplocksinflammation?

En inflammation i struplocket innebär att det blir svårt att svälja och andas. Det gör också mycket ont i halsen. Struplocksinflammation är en allvarlig sjukdom som behöver behandlas på sjukhus.

Hur känns strupcancer?

Struphuvudet. Vid cancer i struphuvudet är det vanligaste symtomet heshet, men också andra röstförändringar förekommer. Hesheten beror på att cancern i de flesta fall växer på stämbanden och då förändras deras svängningsförmåga. I de fall då cancern inte sitter på stämbanden brukar symtomen vara mer vaga.

Varför ingår Hib i vaccinationsprogrammet?

Hib var den vanligaste orsaken till hjärnhinneinflammation (meningit), struplocksinflammation (epiglottit) och blodförgiftning (sepsis) bland spädbarn och förskolebarn före 1993, då vaccination mot Hib infördes i barnvaccinationsprogrammet. Dessa sjukdomar hade ett snabbt förlopp med hög dödlighet.

Hur ska friska halsmandlar se ut?

Halsmandlarna är två körtlar som sitter på var sin sida av svalget i höjd med den bakre delen av tungan. Halsmandlar kan också kallas för tonsiller. Namnet halsmandlar kommer av att körtlarna hos en vuxen person har formen och storleken av en mandel.