:

Är Hydronefros farligt?

Innehållsförteckning:

 1. Är Hydronefros farligt?
 2. Varför får man hydronefros?
 3. Vad är bilateral hydronefros?
 4. Vad är njurarnas viktigaste uppgift?
 5. Hur lång är en njure?
 6. Hur lång är njurbäckenet?
 7. Hur lång är njuren på ryggraden?

Är Hydronefros farligt?

Hydronefros är inte farligt för kvinnan eller barnet. Kroppslig undersökning och eventuellt ultraljudsundersökning av njurarna. Du får lämna urinprov och ibland blodprov. I de flesta fall behövs enbart smärtlindring.

Varför får man hydronefros?

Orsaken till hydronefros är antingen en förträngning i urinvägarna eller återflöde av urin. Den vanligaste orsaken till hydronefros, dvs. utvidgning av njurbäckenet, hos nyfödda är en förträngning i beröringspunkten mellan urinledaren och njurbäckenet. En sådan förträngning kallas en PU-obstruktion.

Vad är bilateral hydronefros?

Bilateral hydronefros, avvikande fynd på urinledare, urinblåsa eller minskad mängd fostervatten (oligohydramnios), samt avvikelser i andra organsystem ökar risken för att anläggningsrubbningen är av signifikant betydelse för fostret/barnet.

Vad är njurarnas viktigaste uppgift?

 • Njurarnas viktigaste uppgift är att rena kroppen från olika ämnen. Urinämne och gallfärgämnen är exempel på ämnen som kroppen gör sig av med genom urinen. Njurarna är även viktiga för flera andra funktioner i kroppen: De reglerar saltbalansen och vattenbalansen.

Hur lång är en njure?

 • Njurarna ligger på var sin sida om ryggraden, lite ovanför navelns nivå. Varje njure är formad som en böna. En njure är 10–12 centimeter lång. Njuren består av barken, märgen och njurbäckenet

Hur lång är njurbäckenet?

 • Njurarna ligger på var sin sida om ryggraden, lite ovanför navelns nivå. Varje njure är formad som en böna. En njure är 10–12 centimeter lång. Njuren består av barken, märgen och njurbäckenet. Njurarna omges av tjock, stram bindväv och mycket skyddande fett.

Hur lång är njuren på ryggraden?

 • Njurarna ligger på var sin sida om ryggraden, lite ovanför navelns nivå. Varje njure är formad som en böna. En njure är 10–12 centimeter lång. Njuren består av barken, märgen och njurbäckenet. Njurarna omges av tjock, stram bindväv och mycket skyddande fett. Njurens yttersta lager kallas barken. Innanför barken ligger märgen.