:

Vad har förskolan för uppgifter och funktioner i samhället?

Innehållsförteckning:

  1. Vad har förskolan för uppgifter och funktioner i samhället?
  2. När samhället blir förälder?
  3. Vad år vårt uppdrag i förskolan?
  4. Vilken betydelse har förskolan eller skolan för samhället?
  5. När samhället är förälder stöd och pedagogik i arbetet med placerade barn?
  6. När samhället är förälder bok?
  7. På vilket sätt kan människor stängas ute från gemenskapen?

Vad har förskolan för uppgifter och funktioner i samhället?

Enligt läroplanen är det föräldrarna som har ansvaret för sina barn och förskolan ska fungera som ett stöd och komplement till hemmet. Förskolans uppgift uttrycks vara ”att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar” (Utbildningsdepartmentet 2005:4f).

När samhället blir förälder?

I boken presenteras praktiska pedagogiska metoder som kan användas av exempelvis personal vid SiS-hem och HVB-hem samt av familjehemsföräldrar. När samhället är förälder innehåller också beskrivningar av diagnoser och tillstånd som är vanliga hos ungdomarna, såsom autism, adhd och trauma.

Vad år vårt uppdrag i förskolan?

Syftet med utbildningen i förskolan är, enligt skollagen, att den ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Läroplanen anger att den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande.

Vilken betydelse har förskolan eller skolan för samhället?

Förskolan är central i vårt välfärdssamhälle. Den gör det möjligt för barn att vistas i en miljö som är både omhändertagande och pedagogisk och som gör det möjligt för föräldrar att arbeta och utvecklas i sin yrkeskompetens och karriär.

När samhället är förälder stöd och pedagogik i arbetet med placerade barn?

I boken presenteras praktiska pedagogiska metoder som kan användas av exempelvis personal vid SiS-hem och HVB-hem samt av familjehemsföräldrar. När samhället är förälder innehåller också beskrivningar av diagnoser och tillstånd som är vanliga hos ungdomarna, såsom autism, adhd och trauma.

När samhället är förälder bok?

Med boken När samhället är förälder vill författarna erbjuda en lättillgänglig bok om hur man kan addera pedagogik i arbetet för att skapa en bättre miljö både för personal, barn och ungdomar. Boken riktar sig till personal inom SiS, HVB, socialtjänst samt familjehemsföräldrar.

På vilket sätt kan människor stängas ute från gemenskapen?

Social missanpassning (kriminalitet, hemlöshet) med åtföljande drogberoende. Permanent utestängning av invandrare och andra som tillhör en minoritetsbefolkning från majoritetsbefolkningens samhällsliv till följd av diskriminering eller bristande integration.