:

Var produceras erytropoetin?

Innehållsförteckning:

  1. Var produceras erytropoetin?
  2. Vad gör hormonet erytropoetin?
  3. Hur njurarna reglerar vätskebalansen i kroppen?
  4. Hur regleras njurarna vid hög Osmolaritet?
  5. Hur bildas erytropoetin?
  6. Hur bildas EPO?
  7. Vad är Erytropoesstimulerande läkemedel?
  8. Vad är retacrit?

Var produceras erytropoetin?

Produktionen av de röda blodkropparna regleras av hormonet erytropoetin (EPO), som normalt produceras i njurarna och styrs av syrehalten i blodet. Vid behov kan man ge extra mängder EPO som medicin till anemiska patienter för att stimulera deras produktion av röda blodkroppar.

Vad gör hormonet erytropoetin?

Erytropoetin ökar mängden röda blodkroppar Erytropoetin behövs för att bilda röda blodkroppar. När det finns mindre syre i blodet känner njurarna av det och bildar mer erytropoetin.

Hur njurarna reglerar vätskebalansen i kroppen?

Blodtryck och vätska Njurarna balanserar nivån genom att producera urin i lämplig mängd. Om blodtrycket stiger gör sig njurarna av med vatten och salt via urinen för att minska trycket. Om trycket sjunker håller njurarna kvar vatten och salt genom att minska på urinmängden för att få blodtrycket att stiga.

Hur regleras njurarna vid hög Osmolaritet?

I huvudsak regleras dock osmolaliteten av njurarna. När den stiger frigörs från hypofysens baklob antidiuretiskt hormon, ADH. Detta påverkar njurarna, så att urinen blir mer koncentrerad och minskar i mängd, vatten hålls tillbaka och blodet kan spädas ut till normal osmolalitet.

Hur bildas erytropoetin?

EPO bildas i njurarna hos vuxna. Små barn har röd benmärg i alla ben och hos foster produceras erytrocyter i erytroida stamceller i lever och mjälte tills det att benen bildats. De verkar i cellerna genom att bindas vid erytropoetinreceptorer på cellytan, varifrån de signalerar hur cellen ska bete sig.

Hur bildas EPO?

Erytropoietin (EPO) bildas i njurarna och stimu- lerar benmärgens produktion av erytrocyter. Rekombinant humant EPO kan i vissa fall användas terapeutiskt för anemibehandling. Avancerad njursvikt medför bristande endogen produktion av EPO, varför renal anemi är den viktigaste indikationen.

Vad är Erytropoesstimulerande läkemedel?

Indikation för behandling med ESL är s k renal anemi. Denna typ av anemi uppstår i regel först när njurfunktionen är reducerad till 20–30 procent av den normala. Patienter med diabetesnefropati och nedsatt njurfunktion kan utveckla renal anemi tidigare än övriga patienter.

Vad är retacrit?

Retacrit används för behandling av anemi hos vuxna som får kemoterapi mot solida tumörer, malignt lymfom eller multipelt myelom (benmärgscancer) och som kan ha behov av en blodtransfusion.