:

Vad händer om en njure slutar fungera?

Innehållsförteckning:

  1. Vad händer om en njure slutar fungera?
  2. Vad är nedsatt njurfunktion?
  3. Hur ofta drabbas man av njursten?
  4. Varför gör det ont i njurbäckenet?
  5. Varför gör det ont i njurarna?

Vad händer om en njure slutar fungera?

Vid njursvikt klarar njurarna inte av att rena blodet som de ska. Då stannar skadliga ämnen och vatten kvar i kroppen som annars hade följt med urinen ut. Njursvikt kan vara akut eller kronisk. Behandlingen som du får beror på vilken typ av njursvikt som du har och vilka besvär du har.

Vad är nedsatt njurfunktion?

  • Nedsatt njurfunktion uppstår vid försämring av njurarnas förmåga att filtrera bort slaggprodukter och reglera vätskenivån i kroppen. Nedsatt njurfunktion kan vara akut eller kronisk. Det mått på njurfunktionen som oftast används är kreatininvärdet. Ett förhöjt kreatininvärde är ett tecken på nedsatt njurfunktion.

Hur ofta drabbas man av njursten?

  • Njursten är vanligast i åldern 20-50 år och drabbar oftare män än kvinnor. ... Vid det läkarbesöket får man lämna urinprov och göra ett njurfunktionsprov. Dessutom tar läkaren ställning till om det behövs ytterligare röntgenundersökningar. Stenen kan krossas.

Varför gör det ont i njurbäckenet?

  • När det vanliga flödet av urin från njurarna hindras av en eller flera stenar blir njurbäckenet utspänt. Då gör det ont, eftersom njurarna omges av en stram kapsel som inte ger med sig. Njuren kan så småningom sluta fungera på grund av att vävnaden inte tål att utsättas för högt tryck under någon längre tid.

Varför gör det ont i njurarna?

  • Då gör det ont, eftersom njurarna omges av en stram kapsel som inte ger med sig. Njuren kan så småningom sluta fungera på grund av att vävnaden inte tål att utsättas för högt tryck under någon längre tid. ... Hos läkaren får man berätta om sina besvär, hur länge man har haft dem och hur det känns.