:

Vad är det för skillnad mellan riksdag och regering?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är det för skillnad mellan riksdag och regering?
 2. Kan en politiker bestämma vad som helst?
 3. Vad är riksdagens och regeringens uppgifter?
 4. Vilka sitter i staten?
 5. Vilka ministrar har mest makt?
 6. Är en folkvald?
 7. Vad är riksdagens fyra viktigaste uppgifter?

Vad är det för skillnad mellan riksdag och regering?

Det är riksdagen som stiftar lagarna i Sverige. Lagar är regler för hur samhället ska se ut och fungera. Riksdagen bestämmer också hur statens pengar ska fördelas. Regeringen ska genomföra det som riksdagen har beslutat.

Kan en politiker bestämma vad som helst?

I korthet kan man säga att politikerna tar beslut om vad som ska göras i kommunen. Tjänstemännen bestämmer sedan hur man praktiskt ska göra för att uppnå de mål eller resultat som politikerna tagit beslut om.

Vad är riksdagens och regeringens uppgifter?

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statens budget....På sidan:

 • Beslutar om lagar.
 • Beslutar om statens budget.
 • Kontrollerar regeringen.
 • Arbetar med EU-frågor.
 • Är med och formar utrikespolitiken.
 • Tillbakablick på tidigare riksdagsår.

Vilka sitter i staten?

Statens organ

 • Statschefen.
 • Riksdagen.
 • Regeringen.
 • Domstolarna.

Vilka ministrar har mest makt?

DEN NYA REGERINGEN ”Statsminister, utrikesminister, finansminister och justitieminister är de poster som värderas högst. På dessa departement finner vi odelat moderata ministrar, inte mindre än sju stycken! De innebär att moderaterna styr över de, för dem, mest strategiska områdena.

Är en folkvald?

Folkvald eller folkrepresentant är den som i ett demokratiskt samhälle väljs av enskilda röstberättigad medborgare, för att arbeta som behörig lagstiftare och kontrollmakt med politiska spörsmål.

Vad är riksdagens fyra viktigaste uppgifter?

Alla lagförslag förbereds i riksdagens utskott innan riksdagen röstar om dem i kammaren. Riksdagen beslutar också om statens utgifter och inkomster i statsbudgeten. Det gör riksdagen efter att regeringen lämnat in budgetpropositionen med förslag på hur statens pengar ska användas.