:

Vad innebär nedsatt njurfunktion?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär nedsatt njurfunktion?
  2. Vad ska u protein ligga på?
  3. Hur ser man njurbäckeninflammation?
  4. Hur känns njurbäckeninflammation?
  5. Vad är njurarnas viktigaste uppgift?
  6. Hur lång är en njure?
  7. Hur renar njurarna blodet?

Vad innebär nedsatt njurfunktion?

Kroniskt nedsatt njurfunktion, eller kronisk njursvikt, utvecklas långsamt. Symtomen kan komma först när njurfunktionen blir så nedsatt att slaggprodukter börjar ansamlas i blodet och ger symtom som trötthet, aptitlöshet, illamående, kräkningar, försämrad muskelkraft och klåda.

Vad ska u protein ligga på?

MÄTMETODER

ProteinUrinkoncentration(mg/l)Protein/kreatininin (mg/mmol)
IgG< 10< 0,8
Protein HC< 12< 0,7
Fria kappakedjor< 7,5< 0,6
Fria lamdakedjor< 5< 0,5

Hur ser man njurbäckeninflammation?

En akut infektion i njurbäckenet beror på att det kommit bakterier i urinvägarna. Du får oftast hög feber, ont i ena sidan eller i ländryggen och du kan få svårt att kissa. Det är vanligt att ha urinvägsinfektion samtidigt. Då kan du behöva kissa ofta och det kan svida.

Hur känns njurbäckeninflammation?

En akut infektion i njurbäckenet beror på att det kommit bakterier i urinvägarna. Du får oftast hög feber, ont i ena sidan eller i ländryggen och du kan få svårt att kissa. Det är vanligt att ha urinvägsinfektion samtidigt. Då kan du behöva kissa ofta och det kan svida.

Vad är njurarnas viktigaste uppgift?

  • Njurarnas viktigaste uppgift är att rena kroppen från olika ämnen. Urinämne och gallfärgämnen är exempel på ämnen som kroppen gör sig av med genom urinen. Njurarna är även viktiga för flera andra funktioner i kroppen: De reglerar saltbalansen och vattenbalansen.

Hur lång är en njure?

  • Njurarna ligger på var sin sida om ryggraden, lite ovanför navelns nivå. Varje njure är formad som en böna. En njure är 10–12 centimeter lång. Njuren består av barken, märgen och njurbäckenet

Hur renar njurarna blodet?

  • Njurarna renar blodet från ämnen som inte behövs i kroppen. Sådana ämnen kallas restprodukter. I njurarna bildas urin och restprodukterna lämnar kroppen med urinen. Njurarna är också viktiga för att reglera vattenbalansen, saltbalansen och blodtrycket i kroppen.