:

Kan man anmäla en journalist?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man anmäla en journalist?
  2. Måste en journalist följa offentlighetsprincipen?
  3. Hur många journalister finns det i Sverige?
  4. Får en journalist skriva vad som helst?
  5. Är det lätt att bli journalist?

Kan man anmäla en journalist?

I Sverige finns det tre olika instanser som handlägger anmälningar mot medieföretag och enskilda journalister. - Allmänhetens Medieombudsman (MO) och Mediernas Etiknämnd bedömer publicerade artiklar utifrån Publiceringsreglerna i ”Spelregler för Press, radio”. MO nås via https://medieombudsmannen.se/ .

Måste en journalist följa offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen innebär att alla uppgifter, handlingar och liknande som finns hos offentliga myndigheter ska vara offentliga för allmänheten. Alla medborgare – svenska som utländska – omfattas av dessa rättigheter. Men de är också nödvändiga för att du som journalist ska kunna utöva ditt yrke.

Hur många journalister finns det i Sverige?

2018-datan innehåller 11 585 yrkesverksamma medlemmar med adress i Sverige, och 2015-datan 13 190. Antalet har alltså minskat. Det kan jämföras med 11 084 personer i kategorin journalister i SCB:s yrkesregister (SSYK- kod 2642) år 2016 och 10 9 (här ser vi alltså ingen minskning liknande den hos SJF).

Får en journalist skriva vad som helst?

Pressetik. Innebär denna frihet att journalister får skriva vad som helst? Svaret på frågan är nej och stavas pressetik. Pressetikens uppgift är att se till att den frihet som grundlagen ger används på ett ansvarsfullt sätt.

Är det lätt att bli journalist?

Idag är journalistutbildning oftast en förutsättning för att få arbete inom branschen. Det finns flera olika former av utbildningar. Högskoleutbildning finns på några orter i landet och är antingen inriktad mot journalistikforskning eller mot mer praktiskt arbete inom till exempel etermedia eller tryckta medier.