:

Hur utsöndras restprodukter?

Innehållsförteckning:

  1. Hur utsöndras restprodukter?
  2. Hur samarbetar njurarna och levern?
  3. Vad är Avfallsämnen i kroppen?
  4. Vilket organ samarbetar njurarna med?
  5. Vilka organ samarbetar levern med?
  6. Vad händer med en cells avfall?
  7. Vilket avfall utsöndras i lungorna?

Hur utsöndras restprodukter?

Njurarna renar blodet från ämnen som inte behövs i kroppen. Sådana ämnen kallas restprodukter. I njurarna bildas urin och restprodukterna lämnar kroppen med urinen. Njurarna är också viktiga för att reglera vattenbalansen, saltbalansen och blodtrycket i kroppen.

Hur samarbetar njurarna och levern?

Blodet som har hämtat näringsämnen från tarmarna går först via levern. Där renas blodet från farliga och giftiga ämnen. Dessa ämnen tar levern hand om, bryter ner och skickar ut det så att det töms i tjocktarmen och åker med avföringen ut ur kroppen eller följer med blodet till njurarna.

Vad är Avfallsämnen i kroppen?

När blodet passerar njurarna avges överskott av salter, vatten och urinämne, som utsöndras med urinen. Urinämne är ett avfallsämne som bildas när proteiner bryts ner.

Vilket organ samarbetar njurarna med?

Njurarna och levern håller kroppen ren och i balans.

Vilka organ samarbetar levern med?

Levern, gallan och bukspottskörteln tillhör de organ som hjälper till med matsmältningen. Maten vi äter behöver brytas ner för att vi ska kunna få tillgång till näringsämnen. Här spelar dessa organ en viktig roll.

Vad händer med en cells avfall?

Vad händer med cellens avfall? Det tar reningsverket/lysosomerna hand om, avfallet töms sedan ur cellen.

Vilket avfall utsöndras i lungorna?

Koldioxid transporteras ut från kroppen De blodkärl som transporterar koldioxiden till lungorna kallas lungartärerna. Inne i lungorna passerar koldioxiden ut genom kapillärernas tunna väggar och in i lungblåsorna. Luften du andas ut innehåller koldioxid. I lungblåsorna tar blodet upp syre och samtidigt avges koldioxid.