:

På vilka sätt kan njuren kompensera för syra bas rubbningar?

Innehållsförteckning:

  1. På vilka sätt kan njuren kompensera för syra bas rubbningar?
  2. Vilket hormon ökar Reabsorptionen av Na+ och därmed även vatten?
  3. Vilka analyter påvisar rubbad syra-bas balans?
  4. Hur reglerar njurarna kroppens pH?
  5. Vilka effekter har aldosteron på njurens samlingsrör?
  6. Vilka två källor substanser ger upphov till tillför vätejoner till kroppen?
  7. Vilket blodprov speglar syra Basbalansen bäst?

På vilka sätt kan njuren kompensera för syra bas rubbningar?

Metabol kompensation Metabol kompensation av en respiratorisk rubbning tar längre tid. Det tar njurarna tre dygn att ändra HCO3-resorption för att fullt kompensera en respiratorisk syrabasrubbning. Således kan HCO3 hjälpa till att bedöma om den respiratoriska rubbningen är akut eller kronisk.

Vilket hormon ökar Reabsorptionen av Na+ och därmed även vatten?

Aldosteron ökar reabsorptionen av Na + från tubulussystemet och därmed även reabsorptionen av Cl" och vatten.

Vilka analyter påvisar rubbad syra-bas balans?

HCO3 - Aktuellt vätekarbonat (tidigare kallat bikarbonat). Parameter som används som screeningtest vid misstänkt rubbning i i syra-bas balansen. (basöverskott, eng. base excess) Parameter som anger den metaboliska (icke respiratoriska) komponenten i syra-basstatus.

Hur reglerar njurarna kroppens pH?

Njurarna reglerar pH genom att spara eller utsöndra baser och syror efter behov. Lungorna reglerar pH genom att ventilera ut koldioxid.

Vilka effekter har aldosteron på njurens samlingsrör?

Aldosteron är en mineralkortikoid (en steroid) som produceras i binjurebarken och ökar reabsorptionen Na+ i distala konvoluta tubuli och samlingsröret. Vid högt intag av Na är nivån aldosteron låg men vid lågt intag eller vid Na-brist är det högre.

Vilka två källor substanser ger upphov till tillför vätejoner till kroppen?

Vätejonerna i kroppen kommer huvudsakligen från kolsyra (H2CO3) bildad från koldioxid (CO2) och från icke-flyktiga syror (fosforsyra, svavelsyra, fettsyror, ketoner) som bildas vid omsättningen av vissa näringsämnen.

Vilket blodprov speglar syra Basbalansen bäst?

Det är viktigt att kontrollera att proverna kommer från olika kärl (se figur Blodgasanalys). För mycket heparin i sprutorna kan påverka pH-värdet. Navelsträngens artärblod återspeglar fostrets syra-basstatus medan venblodet speglar placentas funktion. Provtagning från både artär och ven rekommenderas.