:

Kan man få njursten flera gånger?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man få njursten flera gånger?
 2. Hur blir man av med njursten?
 3. Vad dricka mot njursten?
 4. Hur kan man förebygga njursten?
 5. Hur behandlas stenar vid njursten?
 6. Hur ofta drabbas man av njursten?
 7. Vilka är vanligaste symptomen vid njursten?
 8. När kan njursten bildas?

Kan man få njursten flera gånger?

Förutom att du själv kan dricka mer vätska i vardagen kan du också behandling med läkemedel i förebyggande syfte. Du får behandlingen för att det inte ska bildas fler njurstenar. Det får du efter att du har blivit undersökt av en läkare som är specialiserad på njurstenar, oftast en urolog.

Hur blir man av med njursten?

Ibland kan du behöva behandling som minskar stenens storlek,

 1. Lindra besvären själv. ...
 2. Läkemedelsbehandling. ...
 3. Behandling på sjukhus. ...
 4. Behandling med antibiotika. ...
 5. Om stenen kommer ut av sig själv. ...
 6. Behandling om stenen inte kommer ut av sig själv. ...
 7. Stötvågsbehandling. ...
 8. Titthålsoperation med laser eller ultraljud.

Vad dricka mot njursten?

Drick mycket vätska varje dag För att förebygga att det inte bildas nya njurstenar är det bra att ta som vana att dricka mycket vätska, minst två liter per dygn. Då blir urinen mer utspädd och risken minskar för att kristaller ska bildas.

Hur kan man förebygga njursten?

För att förebygga att det inte bildas nya njurstenar är det bra att ta som vana att dricka mycket vätska, minst två liter per dygn. Då blir urinen mer utspädd och risken minskar för att kristaller ska bildas.

Hur behandlas stenar vid njursten?

 • Behandling vid njursten. Njurstenar som är mindre än sju millimeter kommer normalt ut av sig själva. Större stenar kan ”krossas” med hjälp av noninvasiv stötvågsbehandling, så kallad ESVL. Sitter stenarna för långt ner måste de dock plockas ut manuellt via urinröret vilket då sker under narkos.

Hur ofta drabbas man av njursten?

 • Njursten är vanligast i åldern 20-50 år och drabbar oftare män än kvinnor. ... Vid det läkarbesöket får man lämna urinprov och göra ett njurfunktionsprov. Dessutom tar läkaren ställning till om det behövs ytterligare röntgenundersökningar. Stenen kan krossas.

Vilka är vanligaste symptomen vid njursten?

 • Symtom vid njursten. Vanligaste symptomet är stark smärta eller hugg i nedre delen av ryggen/flanken och ljumsken. Smärtan kommer ofta plötsligt och är vanligast under kvällen, natten och tidig morgon. Vid mycket stark smärta kan även yrsel, kallsvettning, illamående och kramper uppstå, ibland med andningssvårigheter som följd.

När kan njursten bildas?

 • Njursten kan bildas när urinen blir för koncentrerad, till exempel vid en mag-tarminfektion då man förlorar stora mängder vätska. Här är vätskeersättning viktigt för att balansera nivån av vätska, salter och mineraler.