:

Hur tror hinduer att världen skapades?

Innehållsförteckning:

 1. Hur tror hinduer att världen skapades?
 2. Vad är det för skillnad mellan islams och kristendomens uppfattning om himmelriket och buddhismens tankar om nirvana?
 3. Hur når man frälsning inom buddhismen?
 4. Vad kallas Buddhas lära?
 5. Vad är artha?
 6. Hur skapades världen i de abrahamitiska religionerna?
 7. Vad kommer hända på domedagen?
 8. Vad är skillnaden mellan mahayana och theravada?
 9. Vad menas med att bli frälst?
 10. Vad är kast inom hinduismen?
 11. Vad har hinduismen för symbol?

Hur tror hinduer att världen skapades?

Inom hinduismen råder en cyklisk tidsuppfattning. Det existerar därför inte någon början eller något slut. Enligt hinduisk tro skapas, förstörs och återuppstår världen liksom allt liv om och om igen. Allt liv ingår i ett evigt kretslopp (samsara) av födelse, död och pånyttfödelse.

Vad är det för skillnad mellan islams och kristendomens uppfattning om himmelriket och buddhismens tankar om nirvana?

Buddhisterna ser återfödandet som ett slags "lidande" och målet är att sluta återfödas. Detta kan uppnås om man följer den åttafaldiga vägen. Inom buddhismen kallas detta tillstånd (då en individ slutar återfödas) för nirvana, vilket kan liknas vid en lugn och fridfull plats.

Hur når man frälsning inom buddhismen?

Nirvana: En slags tillstånd av mental upplysning. Nirvana uppnås efter att man släckt (lärt sig avstå) alla begär och lockelser i livet. Begärens utslocknande innebär återfödelsens slut (frälsning).

Vad kallas Buddhas lära?

Buddhismens lära betonar att det främst är genom etiska handlingar (karma) som buddhisten kan nå upplysning (nirvana). De fyra ädla sanningarna om duhkha ("lidandet") - inklusive den åttafaldiga vägen - utgör kärnan i den buddhistiska läran.

Vad är artha?

Hinduismen erkänner fyra legitima mål för människors strävan: sinnlig njutning (kama), makt och rikedom (artha), normuppfyllelse (dharma) och förlossning (moksha) från återfödelsernas kretslopp.

Hur skapades världen i de abrahamitiska religionerna?

Grunden är att judar, kristna och muslimer tror på samma Gud. De tror alla att det är Gud som har skapat världen och människan. Gud har överlämnad skapelsen till människan för att hon ska förvalta den med ansvar. Men för att människan ska kunna ta ansvar måste hon ha frihet.

Vad kommer hända på domedagen?

domedagen kommer Gud att döma alla människor - levande som döda - för deras gärningar. De rättfärdiga hamnar i paradiset. Den teologiska studien av domedagen kallas för eskatologi.

Vad är skillnaden mellan mahayana och theravada?

Theravadas anhängare tror att nirvana är möjlig endast för munkar (eller ibland nunnor), medan mahayanas anhängare tror att alla människor kan nå nirvana. Vajrayana är en blandning av mahayanabuddhism och lokala folkliga traditioner.

Vad menas med att bli frälst?

att försona folket med Gud. Det gjorde att människan kunde komma nära Gud och ha gemenskap med honom. Brännoffret försonade och täckte över det orena inför Gud och det var som att offergåvan ”täckte över” Guds vrede.

Vad är kast inom hinduismen?

Det hinduiska kastsystemet delar in människorna i olika grupper (kaster). Allt beroende på hur människan har levt i ett tidigare liv. Den sociala indelningen i kaster avgör vilka människor som får umgås, vilka som får gifta sig och vilka arbeten som finns att välja på.

Vad har hinduismen för symbol?

Brahma sitter ofta på en Lotusblomma eller rider fram på en svan. Lotusblomman anses i Indien som helig, den är en symbol för andlighet och renhet. Shiva är en mycket allvarlig och sträng gud. Han avbildas halvnaken, insmord med aska, med skallar runt midjan och ett halsband flätat av ormar.