:

Hur hittar du information i krisläge?

Innehållsförteckning:

 1. Hur hittar du information i krisläge?
 2. Vilka hjälpinsatser det finns i samhället vid krig och katastrofer?
 3. Vilka länder har hjälpt Ukraina?
 4. Vad är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap?
 5. Vilket land har hjälpt Ukraina mest?
 6. Vad är en kris och vad gör samhället?
 7. Vilka faser ingår i traumatiska kriser?

Hur hittar du information i krisläge?

Stänga dörrar, fönster och ventiler. Lyssna på Sveriges radio P4 eller se på TV eller text-TV. Du kan också gå in på myndigheternas webbplats www.krisinformation.se eller ringa 113 13.

Vilka hjälpinsatser det finns i samhället vid krig och katastrofer?

Stat och kommun har tillsammans ansvar för räddningsinsatser som ska hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Ansvarsfördelningen för räddningsinsatser beskrivs i räddningstjänstlagen som du hittar på regeringens hemsida. I varje kommun ska det finnas en räddningskår och en räddningsnämnd.

Vilka länder har hjälpt Ukraina?

Listan över länder

 • USA.
 • Storbritannien.
 • Frankrike.
 • Nederländerna.
 • Tyskland.
 • Kanada.
 • Sverige.
 • Belgien.

Vad är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap?

MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris.

Vilket land har hjälpt Ukraina mest?

En revolution 2014 förde Ukraina på kollisionskurs med Ryssland, som annekterade halvön Krim och iscensatte ett väpnat uppror i landets östra delar. Hotet från Ryssland, som 2022 tar sig uttryck i en militär invasion, har gett Ukraina starkt stöd från EU och USA.

Vad är en kris och vad gör samhället?

En kris är en händelse i fredstid som hotar grundläggande funktioner och värden i samhällets, exempelvis elförsörjningen, människors hälsa eller frihet. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

Vilka faser ingår i traumatiska kriser?

Krisens olika faser

 • Chock − inträder direkt och kan vara upp till några dagar. ...
 • Reaktion − när den drabbade börjar inse och reagera på vad som har hänt. ...
 • Bearbetning − när den drabbade på ett mer metodiskt sätt återupplever intryck och därmed bearbetar problemet.