:

Hur blir en isotop till?

Innehållsförteckning:

 1. Hur blir en isotop till?
 2. Hur funkar isotoper?
 3. Hur är grundämnena ordnade i det periodiska systemet?
 4. Vad är en isotoper fysik?
 5. Hur vet man hur många neutroner en isotop har?
 6. Vad är isotoper av väte?
 7. Vad är isotop i nuklidkartan?
 8. Vad är en svag radioaktiv isotop?

Hur blir en isotop till?

När man har två atomer som båda innehåller samma antal protoner, men olika antal neutroner, säger man att de är isotoper av samma grundämne.

Hur funkar isotoper?

Vissa isotoper är instabila, och faller genom radioaktivt sönderfall i ett eller flera steg sönder till en stabil dotterisotop av ett annat element. Detta sker med en bestämd hastighet, den så kallad halveringstiden, den tid det tar för hälften av de ursprunliga radioaktiva atomerna att sönderfalla.

Hur är grundämnena ordnade i det periodiska systemet?

De lodräta raderna (kolumnerna) i periodiska systemet kallas för grupper och de vågräta raderna kallas för perioder. Det finns 18 grupper och sju perioder. Ämnena i en grupp har oftast liknande egenskaper. Det beror på att de har samma antal valenselektroner, alltså elektroner i det yttersta elektronskalet.

Vad är en isotoper fysik?

En isotop av ett grundämne är en variant med ett specifikt antal neutroner. Atomslaget bestäms av antalet protoner i kärnan, atomnumret, och är avgörande för elektronkonfigurationen, och därmed de kemiska egenskaperna hos ett ämne.

Hur vet man hur många neutroner en isotop har?

har väteatomer alltid 1 proton i atomkärnan, oavsett vilken väteisotop det handlar om. ✓ Kemisk beteckning av isotoper: Masstalet skrivs uppe till vänster medan atomnumret skrivs nere till vänster. Ibland anges även antalet neutroner, dessa skrivs då nere till höger.

Vad är isotoper av väte?

 • Isotop. Förenklade modeller av isotoper av väte, neutronerna är svarta på bilden, protonerna röda och elektronerna blå. En nuklidkarta. Isotoper [Isotop] är varianter av atomer med olika antal neutroner av ett och samma grundämne. De har därmed samma antal protoner men olika masstal .

Vad är isotop i nuklidkartan?

 • När det handlar om att gruppera olika slags atomer av ett visst grundämne är isotop det mer adekvata begreppet. Som exempel visar nuklidkartan att grundämne nummer 50 – tenn - har 7 stabila isotoper (svarta rutor) och ytterligare 31 instabila isotoper (orange och blå rutor).

Vad är en svag radioaktiv isotop?

 • Ett exempel på en svagt radioaktiv isotop är kol-14 som vi nämnde tidigare i artikeln. Kol-14 är inte stabil, utan sönderfaller med en halveringstid på ca. 5700 år. Kol-14 nybildas i atmosfären p.g.a. kosmiska partiklar, och byggs in i allt liv genom att koldioxid fixeras i fotosyntesen.