:

Vad har Internationella domstolen för uppgift?

Innehållsförteckning:

  1. Vad har Internationella domstolen för uppgift?
  2. Vad kallas EU domstolens domar?
  3. När ratificerades EKMR?
  4. Vem dömer individer som har begått krigsförbrytelser?
  5. Vilka fall av krigsförbrytelser har behandlats av Jugoslavientribunalen?

Vad har Internationella domstolen för uppgift?

Den internationella domstolen (ICJ) i Haag tar enbart upp rättsfall mellan stater, inte individer. Utan en internationell brottmålsdomstol som kan åtala även individer går de som är skyldiga till folkmord och oerhörda kränkningar av mänskliga rättigheter ostraffade.

Vad kallas EU domstolens domar?

Mål som rör personer och företag i tribunalen Det finns två svenska domare i tribunalen, Fredrik Schalin och Ulf Öberg. Tribunalen avlastar domstolen, framför allt i mål som rör tvister mellan EU:s institutioner och enskilda personer eller företag och organisationer.

När ratificerades EKMR?

Sverige ratificerade den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (Europakonventionen) år 1952. Sedan riksdagen övertygat sig om att samtliga i konventionen upptagna fri- och rättigheter redan gällde i Sverige (med visst undantag se nedan).

Vem dömer individer som har begått krigsförbrytelser?

ICC har rätt att döma krigsförbrytare som är medborgare i någon av de stater som skrivit under ICC:s stadgar eller den som begått krigsförbrytelser i ett sådant land eller personer/situationer som FN:s säkerhetsråd givit domstolen jurisdiktion över. I dagsläget är 123 stater parter till domstolen.

Vilka fall av krigsförbrytelser har behandlats av Jugoslavientribunalen?

Åtta serbiska militärer eller paramilitärer dömdes 1996 av krigsförbrytartribunalen för våldtäkt av muslimska fångar hållna i ett fångläger i Foča i sydöstra Bosnien-Hercegovina. En av dem som klagade till den lokale polischefen, Dragan Gogovic, blev själv våldtagen av honom.