:

Varför uppstår isotoper?

Innehållsförteckning:

  1. Varför uppstår isotoper?
  2. Vad som menas med en isotop?
  3. Vad är isotoper av väte?
  4. Vad är isotop i nuklidkartan?
  5. Vad är en svag radioaktiv isotop?

Varför uppstår isotoper?

Dom flesta grundämnen har flera stabila isotoper och dom skapades oftast för flera miljarder år sen i någon supernova. Vad du menar med "roll" vet jag inte. När isotoper uppstår idag är det antingen genom spontant radioaktivt sönderfall eller genom beskjutning med neutroner eller alfapartiklar.

Vad som menas med en isotop?

De flesta grundämnen består av flera olika isotoper, det vill säga varianter av samma grundämne med lika många protoner men olika många neutroner i atomkärnan, och därmed olika masstal.

Vad är isotoper av väte?

  • Isotop. Förenklade modeller av isotoper av väte, neutronerna är svarta på bilden, protonerna röda och elektronerna blå. En nuklidkarta. Isotoper [Isotop] är varianter av atomer med olika antal neutroner av ett och samma grundämne. De har därmed samma antal protoner men olika masstal .

Vad är isotop i nuklidkartan?

  • När det handlar om att gruppera olika slags atomer av ett visst grundämne är isotop det mer adekvata begreppet. Som exempel visar nuklidkartan att grundämne nummer 50 – tenn - har 7 stabila isotoper (svarta rutor) och ytterligare 31 instabila isotoper (orange och blå rutor).

Vad är en svag radioaktiv isotop?

  • Ett exempel på en svagt radioaktiv isotop är kol-14 som vi nämnde tidigare i artikeln. Kol-14 är inte stabil, utan sönderfaller med en halveringstid på ca. 5700 år. Kol-14 nybildas i atmosfären p.g.a. kosmiska partiklar, och byggs in i allt liv genom att koldioxid fixeras i fotosyntesen.