:

Vem utnämner domare i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Vem utnämner domare i Sverige?
  2. Vad gör en domare i en rättegång?
  3. Vilken lag innehåller regler om fader och moderskapet?
  4. När är det tillräckligt att informera vårdnadshavare?
  5. Vad är Förundersökningsbegränsning?

Vem utnämner domare i Sverige?

Högsta domstolens 16 domare benämns justitieråd och utnämns av regeringen efter ett öppet ansökningsförfarande. Ordförande i Högsta domstolen är justitierådet Anders Eka. Avdelningsordförande är justitierådet Gudmund Toijer. Av de 16 justitieråden tjänstgör i regel två i Lagrådet.

Vad gör en domare i en rättegång?

Domarens roll i rättsprocessen är att med hjälp av frågor och påpekanden hjälpa parterna att formulera sig på ett klart och tydligt sätt så att alla som är involverade i målet förstår vad som påstås och vad som ska prövas.

Vilken lag innehåller regler om fader och moderskapet?

Lag (2021:783). 11 § Om en man föder ett barn, ska han anses som far till barnet. För mannen gäller dock det som i andra kapitel i denna balk och i andra författningar sägs om mor och moderskap. Lag ().

När är det tillräckligt att informera vårdnadshavare?

Du som vårdnadshavare ska få information om sådant som rör barnet, till exempel i informationsbrev från skolan och förskolan. Ibland har en vårdnadshavare inte rätt till information. Det gäller till exempel då ett barn som besöker en ungdomsmottagning anses vara tillräckligt mogen att kunna bestämma själv.

Vad är Förundersökningsbegränsning?

Förundersökningsbegränsning innebär att man begränsar en brottsutredning till att enbart omfatta de mest väsentliga delarna, eller att vissa brott inte alls utreds.