:

Vad är Fenbendazol?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Fenbendazol?
 2. Vilka maskar tar Axilur häst?
 3. Hur ger man Axilur till katt?
 4. När ska man avmaska kattungar första gången?
 5. Vilket avmaskningsmedel till katt?
 6. Vilka maskar tar Noromectin Comp?
 7. Hur snabbt verkar Axilur?
 8. Hur märker man om en hund har mask i magen?

Vad är Fenbendazol?

Fenbendazol är ett anthelmintikum som tillhör bensimidazol-karbamat gruppen. Det fungerar genom att störa energiomsättningen hos nematoden. Fenbendazol hämmar polymerisering av tubulin till mikrotubuli.

Vilka maskar tar Axilur häst?

Spolmask: Axilur, Rintal, Banminth, Fyrantel, Cydectin, Cydectin comp. Bandmask: Banminth eller Fyrantel i dubbel dos, Droncit, Equimax, Cydectin comp, Noromectin comp.

Hur ger man Axilur till katt?

Hund och katt: Normal dosering är 50 mg fenbendazol per kg kroppsvikt motsvarande 1 tablett per 5 kg kroppsvikt dagligen i 3 dagar. För bättre biotillgänglighet skall Axilur vet. 250 mg tablett ges inblandat i foder.

När ska man avmaska kattungar första gången?

En kattunge ska avmaskas första gången innan tre veckors ålder. Köper du din katt från en uppfödare och får hem den först när den är 12 veckor gammal är den därför i de flesta fall redan avmaskad. Om den inte är avmaskad bör du se till att den avmaskas vid upprepade tillfällen upp till 3 månaders ålder.

Vilket avmaskningsmedel till katt?

Topp 8 bästa avmaskningen för katt 2022

 • Milbemax Vet. Ett av de bästa medlen för avmaskning av katt är Milbemax vet. ...
 • Axilur Vet Oral Suspension. ...
 • Banminth Vet Oral Pasta. ...
 • Milbemax Vet För Små Katter Och Kattungar. ...
 • Milpro Vet. ...
 • Flubenol Vet. ...
 • Drontal Vet. ...
 • Axilur Vet.

Vilka maskar tar Noromectin Comp?

En vit till benvit homogen pasta. För behandling av blandinfektioner med bandmask (cestoder) och rundmask (nematoder) eller leddjur (artropoder), orsakade av adulta och omogna rundmaskar, lungmask, styngflugelarveroch bandmask hos hästar.

Hur snabbt verkar Axilur?

Hur snabbt verkar avmaskningen? Generellt sett brukar man säga att ett avmaskningsmedel haft effekt inom ca 1-4 dagar efter avmaskning av katt och hund. Tiden kan dock variera en hel del. Masken kan komma ut redan vid ett dygn eller mindre.

Hur märker man om en hund har mask i magen?

Hunden kan vara infekterad med mask utan att visa symtom. De flesta maskarna syns sällan i avföringen och äggen syns inte med blotta ögat. Symtom på inälvsparasiter kan vara kräkningar, diarréer, buksmärta, torr livlös päls, hosta, avmagring eller påverkat allmäntillstånd.