:

Vad är en isomer?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en isomer?
  2. Vilka alkaner är fasta?
  3. Vad innebär strukturformel?
  4. Hur många kolväten finns det?
  5. Vad innebär optisk Isomeri?

Vad är en isomer?

isomeri är fenomenet att olika kemiska föreningar kan ha samma molekylformel.

Vilka alkaner är fasta?

Alkaner med 17 kolatomer eller mer är fast i rumstemperatur. Alkener är en alkaner som har fått en dubbelbindning.

Vad innebär strukturformel?

En strukturformel är en notation som kemister använder för att visa hur atomerna är bundna till varandra i en molekyl. Strukturformler ska inte förväxlas med den enklare typ av kemisk formel som kallas summaformel och bara redogör för antalet atomer av varje atomslag.

Hur många kolväten finns det?

Olika typer av kolväten

Antal kolatomerAlkan (enkelbindning)Alkyn (trippelbindning)
1Metan
2EtanEtyn (acetylen)
3PropanPropyn (metylacetylen)
4ButanButyn

Vad innebär optisk Isomeri?

Optisk isomeri Optiska isomerer är varandras spegelbilder. Hur vi än vrider och vänder på en av formerna av mjölksyra kan vi inte få den att överlappa den andra. Denna typ av isomeri har flera namn. De två formerna av mjölksyra vrider planpolariserat ljus åt olika håll, därav namnet optisk isomeri.