:

Vad beror ett ämnes densitet på?

Innehållsförteckning:

  1. Vad beror ett ämnes densitet på?
  2. Har vatten eller is högst densitet?
  3. Vad händer med vattnets densitet?
  4. Hur många liter går det i ett rör?
  5. Hur räknar man ut Basytan på en cylinder?

Vad beror ett ämnes densitet på?

Materialets massa i förhållande till dess volym kallas dess densitet. Man mäter densiteten genom att ta reda på hur mycket massa det finns i materialet i förhållande till volymen: Massan dividerat med volymen. Densiteten representeras med den grekiska bokstaven rho. Den anges i kg/m3.

Har vatten eller is högst densitet?

När isen smälter lägger sig molekylerna åter lite huller om buller. Då kommer de också närmare varandra. Med andra ord är is lättare än flytande vatten, det vill säga har lägre densitet.

Vad händer med vattnets densitet?

Vattens densitet är störst vid 4°C = 1000 kg/m³ då vatten har sin minsta volym. Vatten intar härigenom en särställning bland vätskor. Vid avkylning under 4°C utvidgar sig vattnet ända till 0°C och fryser till is, varvid volymen ökar med 9 %. Isens densitet är då 917 kg/m³.

Hur många liter går det i ett rör?

Volymen av en cylinder fås genom att man först räknar ut bottenplattans, cirkels, area och sedan multiplicerar den med höjden. Det svaret*längden ger dig rörets volym.

Hur räknar man ut Basytan på en cylinder?

Basytan (arean av cirkeln) får man genom formeln: A = π r2 - här representeras cirkelns radie med r - π är konstanten, alltid 3,14 - formeln A = π r2 beror på att cirkelområdets area enbart ändras efter cirkelns radie (π är konstant 3,14) Mantelytan (arean av manteln) får man genom formeln: A = 2 π r h - här ...