:

Hur blir man Försäkringssäljare?

Innehållsförteckning:

  1. Hur blir man Försäkringssäljare?
  2. Vad gör en Försäkringssäljare?
  3. Vad tjänar man som Försäkringssäljare?
  4. Hur mycket tjänar man på IF?
  5. Vad tjänar man som kundrådgivare på Folksam?

Hur blir man Försäkringssäljare?

De flesta som anställs har minst treårig utbildning från gymnasiet. Försäkringsbolagen har ofta egen utbildningsverksamhet för sin personal. Eftergymnasial utbildning är en merit. Lämplig utbildning kan finnas inom Yrkeshögskolan.

Vad gör en Försäkringssäljare?

Som försäkringsrådgivare arbetar du med att ge rådgivning kring olika slags försäkringslösningar, medan en skadereglerare hanterar skador som den försäkrade har råkat ut för. En riskbedömare, eller underwriter, arbetar istället med att bedöma risker.

Vad tjänar man som Försäkringssäljare?

46 100 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Hur mycket tjänar man på IF?

IF är ett ledande företag inom försäkringsbranschen Om man vill som kvinnan jag fick lyssna av sa lägga 12 timmar de första 6 månaderna för att leva 22500 kr/ mån så är detta utmärkt.

Vad tjänar man som kundrådgivare på Folksam?

Kundrådgivarna som kommer att få fast lön kompenseras med ett engångsbelopp på 37 000 kronor, vilket ska motsvara 3 700 kronor per månad i tio månader. I den omorganisation som kommer att göras i och med avtalet blir antalet arbetsledare färre, och anställda kommer att få söka om sina tjänster.