:

Vem har ansvaret för att skyddsåtgärder vidtas vid ett arbete?

Innehållsförteckning:

  1. Vem har ansvaret för att skyddsåtgärder vidtas vid ett arbete?
  2. Vad är det för skillnad på isolering och Skyddsisolering?
  3. Vad händer om du tar bort en skyddsanordning utan att återställa den?
  4. Vad är Skyddsisolering?
  5. Vad betyder Skyddsisolering?

Vem har ansvaret för att skyddsåtgärder vidtas vid ett arbete?

När någon riskerar att utsättas för smittämnen i sitt arbete ska du som arbetsgivare vidta de skyddsåtgärder som behövs.

Vad är det för skillnad på isolering och Skyddsisolering?

På isoleringsrum ska patienter med luftburen smitta eller skyddsisolerade patienter som infektionskänsliga patienter vårdas. Patienter med resistenta bakterier behöver inte vårdas på isoleringsrum men ska vårdas på enkelrum. Att genom isolering minska smittspridning och skydda patienter mot smitta från omgivningen.

Vad händer om du tar bort en skyddsanordning utan att återställa den?

En skyddsanordning får inte utan giltigt skäl sättas ur funktion eller avlägsnas. I de fall där giltigt skäl föreligger att ta bort en skyddsanordning ska den återställas omedelbart efter genomförd åtgärd. Ett personligt straffansvar kan föreligga för den som bryter mot detta.

Vad är Skyddsisolering?

Skyddsisolering tillämpas efter behandling där kroppens immunförsvar försvagas och gör patienten extra infektionskänslig. Vid skyddsisolering ska patienten ha ett eget rum med ett speciellt filtrationssystem och egen toalett/dusch.

Vad betyder Skyddsisolering?

För att minska risken för att bli smittad med infektioner av medpatienter, närstående och personal, skyddsisoleras patienten under den tiden på enkelrum med egen toalett och om möjligt sluss. Ett stort antal isolerade patienter får feber utan att det går att fastställa orsaken till infektionen.