:

Vad är en Valenselektron Quizlet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en Valenselektron Quizlet?
 2. Vad är en isotop Quizlet?
 3. Hur kan vi använda oss av kunskapen om isotoper?
 4. Hur är de tre isotoperna av väte uppbyggda?
 5. Vad är radioaktiva isotoper Quizlet?
 6. Vilka är Vätets tre isotoper?
 7. Vad är isotoper av väte?
 8. Vad är isotop i nuklidkartan?
 9. Vad är en svag radioaktiv isotop?

Vad är en Valenselektron Quizlet?

Vad är valenselektroner för något och varför är de intressanta? I det yttersta skalet av atomen finns valens elektronerna och avgör ett ämnes egenskaper, därför kallas dem intressanta. Vem hittade på det periodiska systemet? Den ryske kemisten Mendeljev.

Vad är en isotop Quizlet?

En isotop är atom som innehåller samma antal protoner (samma grundämne) men olika antal neutroner.

Hur kan vi använda oss av kunskapen om isotoper?

Radioaktiva ämnen kallas ämnen som innehåller instabila isotoper. Vid sönderfallet avges strålning som kan vara skadlig för levande organismer och naturligtvis även förändra döda material. Det radioaktiva sönderfallet, exempelvis uran till bly, kan även användas för att datera olika bergarter.

Hur är de tre isotoperna av väte uppbyggda?

Egenskaper. Väte finns i naturen som en blandning av de tre isotoperna protium, 1H, deuterium (tungt väte), 2H eller D, och tritium, 3H eller T. Tritium är radioaktiv. Protiumatomens kärna består av en proton, deuteriumatomens av en proton och en neutron och tritiumatomens av en proton och två neutroner.

Vad är radioaktiva isotoper Quizlet?

En instabil atom som innehåller ett ovanligt antal neutroner. Om antalet neutroner i en atom är för litet jämförelse med antalet protoner faller kärnan sönder och avger strålning, kärnan är då instabil.

Vilka är Vätets tre isotoper?

Egenskaper. Väte finns i naturen som en blandning av de tre isotoperna protium, 1H, deuterium (tungt väte), 2H eller D, och tritium, 3H eller T. Tritium är radioaktiv. Protiumatomens kärna består av en proton, deuteriumatomens av en proton och en neutron och tritiumatomens av en proton och två neutroner.

Vad är isotoper av väte?

 • Isotop. Förenklade modeller av isotoper av väte, neutronerna är svarta på bilden, protonerna röda och elektronerna blå. En nuklidkarta. Isotoper [Isotop] är varianter av atomer med olika antal neutroner av ett och samma grundämne. De har därmed samma antal protoner men olika masstal .

Vad är isotop i nuklidkartan?

 • När det handlar om att gruppera olika slags atomer av ett visst grundämne är isotop det mer adekvata begreppet. Som exempel visar nuklidkartan att grundämne nummer 50 – tenn - har 7 stabila isotoper (svarta rutor) och ytterligare 31 instabila isotoper (orange och blå rutor).

Vad är en svag radioaktiv isotop?

 • Ett exempel på en svagt radioaktiv isotop är kol-14 som vi nämnde tidigare i artikeln. Kol-14 är inte stabil, utan sönderfaller med en halveringstid på ca. 5700 år. Kol-14 nybildas i atmosfären p.g.a. kosmiska partiklar, och byggs in i allt liv genom att koldioxid fixeras i fotosyntesen.