:

Vad är riskkapitalfond?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är riskkapitalfond?
  2. Vad är private equity på svenska?
  3. Vad avkastning?
  4. Vad tjänar en partner på EQT?
  5. Vad krävs för att de ska kunna få riskkapital?

Vad är riskkapitalfond?

Riskkapital är en insats som en finansiär gör i ditt företag för att i framtiden kunna få avkastning på insatsen. Genom att satsa pengar i företaget tar riskkapitalister en större risk än andra finansiärer som till exempel banker och andra långivare, därav namnet riskkapital.

Vad är private equity på svenska?

Riskkapitalbolag är specialiserade på att investera i företag utanför börsen, det vill säga ”private”, och fungerar som aktiva ägare. De investerar i företag där det finns stor outnyttjad potential och erbjuder verktyg för att hjälpa till att frigöra potentialen över en relativt lång investeringsperiod.

Vad avkastning?

Avkastning (”rate of return” eller ROR på engelska) är vinsten eller förlusten som en investering genererar under en viss tidsperiod uttryckt som en procentandel av den ursprungliga investeringen. En positiv avkastning innebär att positionen gett vinst medan en negativ avkastning innebär att den gått med förlust.

Vad tjänar en partner på EQT?

Första platsen går återigen till investmentbolaget EQT Partners. Där får de anställda 3,1 miljoner kronor i lönekuvertet per år - eller 260 000 kronor i månaden. Det skiljer en miljon ner till företaget på andra plats som är telekombolaget Huawei. Huawei betalar en snittlön på 2 miljoner.

Vad krävs för att de ska kunna få riskkapital?

Krav och villkor Ett allmänt krav för företag som söker riskkapital är att företagsformen ska vara aktiebolag, men branschen kan variera. Investerare undersöker i första hand om företaget har möjlighet att växa och bli lönsamt.