:

Vad är kemisk stimuli?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är kemisk stimuli?
  2. Vilka stimuli samt kemiska substanser som aktiverar smärtreceptorer Nociceptorer?
  3. Varför får man allodyni?
  4. Hur aktiveras sympatiska nervsystemet vid smärta?
  5. Vilka stimuli aktiverar en Nociceptor?

Vad är kemisk stimuli?

Smärta som utlöses av aktivering av nociceptorer. Dessa receptorer svarar på mekaniska, kemiska och termiska stimuli. Nociceptorerna består av fria nervändslut och det finns både specifika (som svarar enbart på en typ av retning) och polymodala (som reagerar på alla typer av stimulering).

Vilka stimuli samt kemiska substanser som aktiverar smärtreceptorer Nociceptorer?

Smärtreceptorer kan aktiveras kemiskt, termiskt eller mekaniskt. Lättare tryck utlöser normalt inte någon smärtupplevelse eftersom retningströskeln är ganska hög. Smärtreceptorer kan, till skillnad från sensoriska receptorer, bli känsligare ju mer de stimuleras (8,9,18,20,24,27).

Varför får man allodyni?

Central genes kan vara stroke, multipel skleros, traumatisk ryggmärgsskada eller hjärnskada. Perifer genes kan vara mekanisk såsom traumatiskt eller kirurgiskt utlöst skada, entrapment (d v s tryck på nerv), diskbråck eller tumörorsakad nervpåverkan.

Hur aktiveras sympatiska nervsystemet vid smärta?

Vid akut smärta frisätts endorfiner i PAG som aktiverar nedåtgående bansystem med kraftigt hämmande effekt på den nociceptiva signaltransmissionen i bakhornet. Man har senare kunnat påvisa att också serotonin och noradrenalin är aktiva i systemet.

Vilka stimuli aktiverar en Nociceptor?

Vilka typer av stimuli aktiverar nociceptorer? Nociceptorer aktiveras av ett nociceptivt stimulus som är stimulus som är eller kan vara vävnadsskadande (kmr från lat, att skada).