:

Hvor mye av verdens arter finnes i regnskogene og hvor mange dør ut?

Innehållsförteckning:

 1. Hvor mye av verdens arter finnes i regnskogene og hvor mange dør ut?
 2. Hva truer regnskogen?
 3. Hva skjer med dyrene i regnskogen?
 4. Hva heter regnskogene?
 5. Hvorfor skjer avskoging?
 6. Hvor mange land er Regnskogfondet involvert i?
 7. Hva kan jeg gjøre for å redde regnskogen?
 8. Hva slags type virksomheter er de største truslene mot regnskogen?
 9. Hvor er amazona?
 10. Hva kalles vegetasjon som bare har tilgang på regnvann?
 11. Hva er en regnskog?
 12. Hva er problemet med avskoging?
 13. Hvorfor er det viktig å ta vare på regnskogen?
 14. Hvor mye regnskog forsvinner hvert minutt?
 15. Hvor mye av regnskogen blir hugget ned hver dag?

Hvor mye av verdens arter finnes i regnskogene og hvor mange dør ut?

Naturmangfold: Mellom 50 og 80 prosent av alle jordas dyr- og plantearter lever i de tropiske skogene. Når skogen blir borte fører det til at mange arter dør ut.

Hva truer regnskogen?

Regnskogen ødelegges på grunn av stor etterspørsel etter råvarer som mat og dyrefôr, tømmer og papir, drivstoff. Bygging av veier og vannkraftverk er også en viktig årsak. Etterspørsel etter råvarer er hovedårsaken til at regnskogen ødelegges.

Hva skjer med dyrene i regnskogen?

Forsvinner regnskogen, så forsvinner dyrene. Over hele verden står en rekke dyrearter i fare for å bli utryddet for alltid. Ny forskning viser at situasjonen er verre enn vi har trodd. Mange arter forsvinner til og med før vi en gang har oppdaget dem.

Hva heter regnskogene?

De to hovedtypene med regnskog er tropisk regnskog og temperert regnskog. Den siste typen omfatter blant annet boreal regnskog, som også finnes i begrenset omfang i Norge, blant annet langs kysten av Rogaland, Trøndelag og det sørlige Nordland.

Hvorfor skjer avskoging?

Avskoging er nedhugging og/eller brenning av naturlig skog i et slikt omfang at naturlig gjenvekst reduseres eller opphører. Hensikten med avskogingen er å gi plass til oppdyrking, beitemark, plantasjer, bebyggelse, transportmidler, demninger eller å ta ut virke til trekull og brensel (gruveindustri).

Hvor mange land er Regnskogfondet involvert i?

Slik jobber vi. Vi samarbeider med over 60 organisasjoner i 7 regnskogland i Amazonas, Sentral-Afrika og Sørøst-Asia. Dette er miljø- og rettighetsorganisasjoner som jobber tett med lokalsamfunn i regnskogen.

Hva kan jeg gjøre for å redde regnskogen?

Hva du kan gjøre

 1. Bli regnskogvokter. ...
 2. Ikke la regnskogen få brenne i stillhet. ...
 3. Spis regnskogvennlig mat. ...
 4. Krev politisk handling nå ...
 5. Still norske investorer til ansvar. ...
 6. Si nei til regnskogødeleggende palmeolje. ...
 7. Unngå tropisk tømmer. ...
 8. Ta regnskogen med inn i klasserommet.

Hva slags type virksomheter er de største truslene mot regnskogen?

Etterspørselen etter tropisk tømmer, papir, palmeolje og soya, olje og mineraler er høy og voksende. For å produsere disse varene tas det av regnskogen. Det samme gjør utbyggingen av veier, vannkraftverk og annen infrastruktur.

Hvor er amazona?

Amazonas (portugisisk: Rio Amazonas; spansk: Río Amazonas) er ei elv i det nordlige Sør-Amerika. Den krysser Amazonasbekkenet rundt 300 kilometer sør for ekvator, fra Andesfjellene i vest, gjennom Amazonasregnskogen, til Atlanterhavet i øst.

Hva kalles vegetasjon som bare har tilgang på regnvann?

Poikilohydriske planter (lav, moser) tilpasser vanninnholdet i planten etter omgivelsene. De er ofte thallofytter som tar opp vann fra regn og dugg. Homiohydriske planter er tilpasset et liv på land. Hydrostabile planter holder jevnt vanninnhold i planten gjennom døgnet.

Hva er en regnskog?

Regnskog er skog i områder med mye nedbør jevnt fordelt gjennom året. Mest utbredt er tropisk regnskog i ekvatorialbeltet, der årsnedbøren er minst mm, den tørreste måneden har minst 60 mm nedbør, og den kaldeste måneden er over 18 ºC.

Hva er problemet med avskoging?

Avskoging vil si å hugge, brenne ned og ødelegge skogsområder, slik at det ikke vokser opp nye trær. Dette gjør vi blant annet for å få plass til beitemark for husdyr, for å skaffe tømmer til møbler, eller lage palmeolje. Det er skikkelig dumt å drive med avskoging.

Hvorfor er det viktig å ta vare på regnskogen?

Regnskogene gir livsgrunnlag til millioner av mennesker. De har dessuten stor betydning for klimaet på jorda. Sammen med resten av verdens skoger har regnskogene også stor betydning for klima og værforhold - de tar opp CO2, binder karbon og produserer oksygen gjennom fotosyntesen.

Hvor mye regnskog forsvinner hvert minutt?

Satellittbilder fra det brasilianske romforskningsinstituttet INPE viser at det forsvinner omtrent én fotballbane med regnskog hvert minutt. – Dette skjer i et så stort omfang at verden ikke vil nå klimamålene om det vedvarer, sier generalsekretær i Regnskogfondet, Øyvind Eggen til NRK.

Hvor mye av regnskogen blir hugget ned hver dag?

Hver dag, altså hver eneste bidige dag, året rundt ødelegges Amazonas-regnskog tilsvarende 86 400 fotballbaner. Hvert år raseres regnskog tilsvarende Danmarks areal. Det er mye, selv om Danmark er et lite land.