:

Hur går intervaller till?

Innehållsförteckning:

 1. Hur går intervaller till?
 2. Vad är syftet med intervallträning?
 3. Hur tränad blir du av intervaller?
 4. Vilka typer av intervallträning finns det?
 5. Varför ska man springa intervaller?
 6. Vad innebär det att kroppen överkompenserar vid träning?
 7. Vad är VO2R?
 8. Vilken typ av träning sliter mest på kroppen hög eller lågintensiv?
 9. Vad är intervallträning?
 10. Hur förbättras intervallträning?
 11. Vad är intervallpass för nybörjare?

Hur går intervaller till?

Utförande:

 1. 5 minuters uppvärmning.
 2. 20 minuter där du låter vägen bestämma intensiteten. Växla mellan kort och mellanlånga intervaller, och ha korta och mellanlånga pauser mellan. Låt både intervaller och pauser variera från 20 sekunder till 2 minuter.
 3. 2 minuter lugn nedvarvning i form av jogg eller promenad.

Vad är syftet med intervallträning?

Intervallträning är en samling träningsmetoder som syftar till att förbättra en kombination av snabbhet, styrka och uthållighet. I sin enklaste beskrivning handlar det om att under samma träningspass varva hög intensitet med lägre intensitet.

Hur tränad blir du av intervaller?

På kort tid kan man förbättra sin kondition väldigt mycket och man får även flera andra positiva hälsovinster. Intervallträning passar de flesta, men om man är otränad eller nybörjare bör man – som inom många andra områden – starta lite lugnt och öka intensitetsnivåerna gradvis. Lycka till med din intervallträning!

Vilka typer av intervallträning finns det?

Intervallträningolika sätt!

 • Norska intervaller. Ett upplägg kallas för “Norska” intervaller. ...
 • HIIT – High Intensity Interval Training. Ett annat upplägg brukar man kalla för HIIT – High Intensity Interval Training som innebär korta och effektiva pass, oftast på bara några minuter. ...
 • Fartlek.

Varför ska man springa intervaller?

Genom intervaller får man kort och gott möjligheten att springa en längre sträcka snabbare än om man skulle köra samma sträcka i ett svep. Enligt studier och forskning så ger den här typen av träning ökad syreupptagningsförmåga, bättre löpstyrka, snabbhet och även skönare löpekonomi.

Vad innebär det att kroppen överkompenserar vid träning?

Principen om överkompensation är en nyckelfaktor i detta, d.v.s. att kroppen svarar på hård belastning med att bygga upp sig till en ännu högre nivå än den innan om den får en chans att återhämta sig efteråt.

Vad är VO2R?

Kroppens maximala förmåga att ta upp, transportera och förbruka syrgas (syre) vid arbete med stora muskelgrupper, till exempel löpning eller cykling. Kan även benämnas aerob effekt (power). Syreupptagningsreserv (VO2R) VO2R = VO2max – VO2 i vila.

Vilken typ av träning sliter mest på kroppen hög eller lågintensiv?

Många motionärer tränar för mycket medelintensiv träning och skulle istället behöva satsa mera på lågintensiv- och högintensiv träning. Medelintensiv träning utvecklar ungefär samma saker som lågintensiv träning men sliter mycket mera på kroppen.

Vad är intervallträning?

 • Intervallträning passar alla som vill förbättra sin kondition och hälsa. Intervaller anpassas utefter egen kapacitet, det är träningsmetoden som alternerar mellan ett högt och lågt tempo som gör det effektivt. När du är inne i det högintensiva fasen så håller du ett högre tempo än vad du normalt gör, sikta mot 100% av max.

Hur förbättras intervallträning?

 • Intervallträning förbättrar även koordinationsförmågan. Det innebär att hjärnans förmåga att styra kroppen blir bättre eftersom de löptekniska kraven ökar när löptempot stiger. Både musklerna och cellerna i varje enskild muskel blir bättre på att samarbeta.

Vad är intervallpass för nybörjare?

 • Intervaller måste absolut inte vara begränsat till löpning. Exempel på intervallpass för nybörjare är 1 minut högintensivt följ av 2 minuter lågintensiv. Upprepa 5-8 gånger. I takt med att du blir explosivare, och orkar mer kan du utöka antalet varv.