:

Hur sprider sig invasiva arter?

Innehållsförteckning:

  1. Hur sprider sig invasiva arter?
  2. Hur ser ett Gudaträd ut?
  3. Är Höstgullris invasiv?
  4. Hur utrotar man Gudaträd?
  5. Hur blir man av med Parkslide?
  6. Hur förökar sig gullris?
  7. Är gullris invasiv?

Hur sprider sig invasiva arter?

Så sprids främmande arter Främmande arter kommer till Sverige av sig själva eller via handel och transporter. När de väl är här sprids dem vidare genom olika verksamheter som hanterar djur och växter. Och inte minst från våra trädgårdar.

Hur ser ett Gudaträd ut?

Gudaträd växer vild i nordöstra och centrala Kina och blir där ett upp till 25 meter högt träd. Det liknar rönnsumak, Rhus thypina, men blir betydligt högre. Blomman är liten, ljust gul och sitter i stora skira klasar. Det är ett vackert, lite exotiskt träd, som bildar en luftig krona.

Är Höstgullris invasiv?

Blomningstiden är från september till oktober. Kanadensiskt gullris omfattas inte av någon lagstiftning om invasiva främmande arter, men utvärderas för att eventuellt tas upp på en nationell förteckning över invasiva främmande arter som kommer att omfattas av olika förbud.

Hur utrotar man Gudaträd?

Plantera inte gudaträd och se till att förhindra att de sprids. På grund av att den är EU-listad får man inte sälja, plantera eller låta den växa. Etablerade gudaträd ska tas bort. Särskilt större träd medför en ökad risk för spridning då de får fler blommor och sätter fler frön.

Hur blir man av med Parkslide?

Enligt en av världens främsta forskare som studerat bekämpning av parkslide i mer än tio år, Dan Jones, finns det endast en effektiv metod att bekämpa parklide och det är med glyfosat. - De koncentrationer som krävs är inget som finns i handeln och kan köpas av privatpersoner.

Hur förökar sig gullris?

Kanadensiskt gullris är en högväxt, flerårig ört som blir mer än en meter hög och bildar ofta stora bestånd. De gula blommorna blommar augusti-september. Då frukten har en hårpensel sprids fröna lätt med vinden. Den kan även sprida sig med hjälp av jordstammar som skjuter upp nya skott.

Är gullris invasiv?

Kanadensiskt gullris omfattas inte av någon lagstiftning om invasiva främmande arter, men utvärderas för att eventuellt tas upp på en nationell förteckning över invasiva främmande arter som kommer att omfattas av olika förbud.