:

Vad är uppfinningar bra för?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är uppfinningar bra för?
 2. Vad betyder ordet uppfinningar?
 3. Vilken är skillnaden mellan en uppfinning och en innovation?
 4. Vad gör en uppfinnare?
 5. Vad är historia för dig?
 6. När och var startade industrialiseringen?
 7. Vad menas med att ta patent?

Vad är uppfinningar bra för?

12 uppfinningar som ska hjälpa till att rädda världen

 • Får det lov att vara en bulle bakad på insekter eller en tröja tillverkad av sur mjölk? ...
 • Återvinn konstgräset på fotbollsplanen. ...
 • Eldrivna flygplan. ...
 • Brödbak med malda syrsor. ...
 • En spindelinspirerad silkestråd kan skapa hållbart mode och erövra textilbranschen.

Vad betyder ordet uppfinningar?

En uppfinning är en ny teknisk artefakt. Funktionsprincipen bakom en uppfinning kan skyddas med patent, eller utvecklas genom öppen innovation. Den utseendemässiga utformningen av en produkt kan skyddas med designskydd (kallas också mönsterskydd).

Vilken är skillnaden mellan en uppfinning och en innovation?

Det är en fundamental skillnad mellan uppfinningar och innovationer. Uppfinningen blir en innovation först när den skapar värden och får en viss spridning. Men innovationen behöver egentligen inte ha sitt ursprung i en uppfinning. Det kan till exempel lika gärna handla om tjänster.

Vad gör en uppfinnare?

Uppfinnare uppfinner nya produkter eller metoder och tekniker eller förbättringar vad det gäller de redan befintliga produkter, metoder och tekniker.

Vad är historia för dig?

Historien påverkar vår uppfattning av samtiden och våra perspektiv på framtiden. Människor har därför i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Kunskaper i historia ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

När och var startade industrialiseringen?

Industrialiseringen inleddes i England i slutet av 1700-talet och innebar en förflyttning av arbetstillfällen och människor från jordbruk på landsbygden till städernas industrier. Textilbranschen var den första branschen som mekaniserades och lade grunden till den industriella revolutionen.

Vad menas med att ta patent?

Patent är en ensamrätt på grund av vilken du kan förbjuda andra att yrkesmässigt utnyttja din uppfinning. Yrkesmässigt utnyttjande av en uppfinning avses till exempel yrkesmässig tillverkning, försäljning, användning och import av en produkt.