:

Hur fungerar internetuppkoppling?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar internetuppkoppling?
  2. Vad är Paketutbyte?
  3. Hur fungerar internet och wifi?
  4. Kan internet försvinna?
  5. När skickades det första meddelandet över arpanet?
  6. Vad har tekniska system för uppgift?
  7. Vad är det för skillnad på bredband och WiFi?
  8. Varför lyser inte WPS?

Hur fungerar internetuppkoppling?

Internetuppkoppling är ett begrepp för olika åtkomsttekniker som låter datorer, handdatorer, mobiltelefoner och liknande att ansluta till Internet. Fast uppkoppling i hög hastighet kallas bredbandsåtkomst. Att vara uppkopplad innebär att (för tillfället eller kontinuerligt) ha tillgång till Internet.

Vad är Paketutbyte?

Men på ARPANET började man använda något som heter ”paketutbyte” (”packet switching” på engelska). Det är en teknik som används än idag. Det går ut på att istället för att försöka skicka en hel fil, exempelvis ett foto, på en gång så delar man upp fotot i en massa små paket som man sen skickar iväg.

Hur fungerar internet och wifi?

Internet består av en mängd sammanlänkade nätverk. Trafiken mellan nätverken sköts av routrar som skickar vidare paketen mellan varandra. Med snart 4,3 miljarder direktanslutna enheter kan våra datorer omöjligtvis hålla koll på var alla andra datorer befinner sig.

Kan internet försvinna?

När skickades det första meddelandet över arpanet?

Vad har tekniska system för uppgift?

Vad är det för skillnad på bredband och WiFi?

Varför lyser inte WPS?