:

Vilket enzym klipper bort introner?

Innehållsförteckning:

  1. Vilket enzym klipper bort introner?
  2. Varför sker splitsning?
  3. Vad betyder splitsning?
  4. Vad är RNA och vad används det till?
  5. Har människor RNA?
  6. Hur fungerar Splitsning?
  7. Vad är Exoner?

Vilket enzym klipper bort introner?

En grupp av introner splitsas bort under inverkan av speciella proteiner i cellkärnan. snRNP-proteinerna bildar ett enzymkomplex, som kallas en spliceosom (efter engelskans ord för splitsning, splicing). Med hjälp av energi från ATP klipps intronet bort, och exonerna kopplas samman.

Varför sker splitsning?

Vad är fördelen med splitsning? Det är en process som gör att olika varianter av ett protein kan produceras från en enda gen. Genom att alternativa kombinationer av exoner kan fogas samman, kan i vissa fall RNA-molekylen med olika utseende bildas från en o samma gen.

Vad betyder splitsning?

En förändring av mRNA som sker efter transkriptionen. En gen består av en till hundratals exoner som utgör den funktionella koden för hur olika protein (eller RNA) ska tillverkas. Exonerna skiljs åt av introner som är icke-kodande bitar av DNA.

Vad är RNA och vad används det till?

RNA är en förkortning av engelskans ribonucleic acid som på svenska översätts med ribonukleinsyra. Det finns olika sorters RNA, till exempel budbärar-RNA (messenger RNA, mRNA) som är en kopia av en gen som tillverkas när genen transkriberas. mRNA används som mall vid proteintillverkningen.

Har människor RNA?

De verkar kunna slå av och på gener, vilket styr cellens aktivitet. Just nu arbetar vi med knappt 20 RNA-molekyler som vi tror är viktiga vid vissa cancertyper och en del neurologiska sjukdomar, som demens, säger Chandrasekhar Kanduri.

Hur fungerar Splitsning?

Under splitsningen klipps intronerna bort och exonerna sätts samman till en sammanhängande enhet, ett kallat transkript. Splitsningen för en del gener genererar flera olika transkript där olika kombinationer av exoner ingår. Det kallas för alternativ splitsning. Splitsning kallas för splicing på engelska.

Vad är Exoner?

De kodande delarna av en gen, som innehåller information om hur ett protein ska tillverkas.