:

Kan man stoppa en banköverföring Handelsbanken?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man stoppa en banköverföring Handelsbanken?
  2. Har du någon beloppsgräns för överföringar?
  3. Hur gör jag en överföring/betalning?
  4. Hur gör man en överföring till andra konton?
  5. När ska överföringen signeras?

Kan man stoppa en banköverföring Handelsbanken?

En stoppad betalning eller överföring kan ändras för att betalas på nytt eller tas bort. En stoppad transaktion som ändras, betraktas som en ny kommande betalning eller överföring och ingår i den beloppsgräns som finns för betalningar i Mobiltjänsten.

Har du någon beloppsgräns för överföringar?

  • Finns det någon beloppsgräns för överföringar? Du kan göra överföringar på sammanlagt 250 000 kronor per dag. Vill du höja beloppsgränsen är du välkommen att ringa Kundservice på 0771-22 44 88. Tänk på att ha din personliga kod eller Mobilt BankID tillgängligt när du ringer oss.

Hur gör jag en överföring/betalning?

  • Hur gör jag en överföring/betalning? Välj ”Betalningar” och ”Inrikesbetalningar & överföringar” för att betala och överföra till andra konton. Välj ”Överföring eget konto” för att göra en överföring mellan egna konton. Välj ”Vardagsärenden”, ”Betala och överföra” och ”Överföring andra konton” för att göra överföringar till andra konton i Nordea.

Hur gör man en överföring till andra konton?

  • Välj ”Betalningar” och ”Betala” för att göra en överföring/betalning till andra konton. Ange kontonummer och välj ”Betalningstyp/bank”. Välj ”Betalningar” och ”Överför” för att göra en överföring mellan egna konton.

När ska överföringen signeras?

  • Om överföringen signeras före kl. 13.30 en bankdag når pengarna mottagaren samma dag. Överföringar som signeras efter kl 13.30 är tillgängliga för mottagaren nästa bankdag. Bankdagar är alla vardagar utom allmän helgdag, midsommarafton, julafton och nyårsafton.