:

Vad är Aktörsnivå?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Aktörsnivå?
  2. Vad kan man jobba med om man läser internationella relationer?
  3. Vad kan man jobba med inom mänskliga rättigheter?
  4. Vad ska man plugga om man vill jobba inom FN?
  5. Vilka för och nackdelar finns det med internationell handel?

Vad är Aktörsnivå?

Flyttar man upp en nivå ovanför individnivån hamnar man på aktörsnivån, ofta kallad statsnivån. Här är det olika stater som är de viktigaste aktörerna för att skapa internationella relationer. Vilken inrikespolitik som staten har kan vara direkt avgörande för statens utrikespolitik.

Vad kan man jobba med om man läser internationella relationer?

En utbildning i Internationella Relationer ger dig möjlighet att arbeta inom en mångfald av olika områden och samhällssektorer, i allt från myndigheter till internationella, nationella och regionala organisationer, i diplomati och tankesmedjor, inom media eller politik.

Vad kan man jobba med inom mänskliga rättigheter?

Efter att ha läst mänskliga rättigheter kan du arbeta i kommunala, regionala eller statliga internationella och regionala organ som exempelvis FN och EU. Kunskaperna efterfrågas också i många olika frivilligorganisationer och allt mer från företag i deras arbete med socialt ansvar och hållbarhet.

Vad ska man plugga om man vill jobba inom FN?

Utbildningsområden som passar inom FN Något som nämns i detta sammanhang är krav på ”studier relaterade till utveckling”. Dit räknas enligt FN generellt medicin, ekonomi, politik, sociologi, samhällsvetenskap, statistik, internationella relationer, juridik, teknik och IT.

Vilka för och nackdelar finns det med internationell handel?

Den internationella handeln och specialiseringen har bidragit till att flytta allt större delar av produktionen till länder med låga löner och svag lagstiftning kring arbetsvillkor (vilket medför sämre arbetsförhållanden för arbetarna). Allt detta medan konsumtionen i den rika delen av världen ökar.