:

Vilka försäkringar gäller vid krig?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka försäkringar gäller vid krig?
  2. Vad är direkt försäkring?
  3. Vad är en klausul i en försäkring?
  4. Vem ska betala återuppbyggnaden av Ukraina?
  5. Varför delades Tyskland upp i två delar efter andra världskriget?

Vilka försäkringar gäller vid krig?

De föreslagna bestämmelserna kan sägas ha ka- raktär av en ramlagstiftning som gäller på sådan direkt försäkring som avser livförsäk- ring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäk- ring och som helt eller delvis gäller även för försäkringsfall som orsakats av krigshandling till följd av att Sverige kommit i krig.

Vad är direkt försäkring?

Direkt livförsäkringsrörelse och skadeförsäkringsrörelse som bedrivs i samma försäkringsbolag enligt andra eller tredje stycket skall hållas åtskilda hos bolaget.

Vad är en klausul i en försäkring?

En symtomklausul är ett allmänt undantag från försäkringen, som avser sjukdomar som den försäkrade har redan när försäkringen tecknas men som inte bygger på upplysningar om den försäkrades hälsa.

Vem ska betala återuppbyggnaden av Ukraina?

Som en del av en kommande fredsuppgörelse mellan Ryssland och Ukraina måste Ryssland betala återuppbyggnaden av Ukraina och kompensera anhöriga som förlorat släktingar under det ryska angreppet. Men först måste ryska armén lämna Ukraina och Putin avgå.

Varför delades Tyskland upp i två delar efter andra världskriget?

Den kapitulerade de tyska trupperna. Vid krigsuppgörelsen förlorade Tyskland betydande delar av sitt territorium. Såväl Tyskland som staden Berlin delades mellan de allierade (USA, Storbritannien, Frankrike och Sovjetunionen) i fyra ockupationszoner. 1949 delades landet i två separata stater.